Toeristisch fonds: aanvragen indienen vóór 1 april 2019

St. Jansbasiliek
Foto: G.Lanting, CC BY-SA 3.0

Een goed idee voor toerismebevordering in Oosterhout? Wellicht kom je in aanmerking voor een bijdrage vanuit het toeristisch fonds. Je kunt jouw aanvraag indienen tot 1 april 2019.

Toeristisch Fonds

Het toeristisch fonds ondersteunt initiatieven die Oosterhout aantrekkelijker maken voor toeristen, als vakantiebestemming of voor een kort verblijf. De ingediende plannen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het plan onder andere een onderscheidend karakter hebben en geen bestaand of terugkerend evenement betreffen.

Beoordeling Platform Toerisme

De aanvragen voor een bijdrage uit het toeristisch fonds worden beoordeeld door het Platform Toerisme. Het Platform adviseert het college over welke aanvragen het verdienen gehonoreerd te worden. Het Platform Toerisme is breed samengesteld uit deskundige vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afd. Oosterhout, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Winkelstad Oosterhout (WSO), Samenwerkende Recreatie Ondernemers (SRO), Regio West-Brabant (RWB), en de VVV.

article
39957
Toeristisch fonds: aanvragen indienen vóór 1 april 2019
Een goed idee voor toerismebevordering in Oosterhout? Wellicht kom je in aanmerking voor een bijdrage
https://oosterhout.nieuws.nl/gemeente/20190212/toeristisch-fonds-aanvragen-indienen-voor-1-april-2019/
2019-02-12T06:30:13+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/257/2018/10/24063123/Sint-Jan-basiliek.jpg
gemeente Oosterhout, subsidie, toerisme, toeristisch fonds
Gemeente, Nieuws