Oosterhout sluit zich aan bij actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Foto: Goodinteractive by Pixabay

Wethouder Clèmens Piena: “Het mooiste is natuurlijk dat we voorkomen dat mensen zich heel erg eenzaam voelen.”

Eenzaamheid in Oosterhout

Wethouder Clèmens Piena heeft dinsdag namens het college zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid doorbreken. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In Oosterhout gaat het om 56% van de 75-plussers. Van de volwassen inwoners (18 jaar en ouder) voelt 46% zich eenzaam. 11% voelt zich ernstig of zeer ernstig eenzaam.

Eenzaamheid bespreken met elkaar

Wethouder Clèmens Piena: “Het mooiste is natuurlijk dat we voorkomen dat mensen zich eenzaam voelen. Je af en toe eenzaam voelen hoort bij het leven. Maar je wilt voorkomen dat je je altijd zo voelt. Daar hebben we allemaal een rol in. Hoe verwelkomen we bijvoorbeeld nieuwe buren, hoe gaan we om met mensen die anders zijn? Hoe richten we onze woonwijken in en welke woningen bouwen we? Wat doen we op scholen en thuis aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden? Maar vooral ook: laten we eenzaamheid bespreken met elkaar. Daar gaan we ons de komende tijd nog meer voor inzetten.”

Meer voor elkaar

Piena: “Gelukkig zitten Oosterhouters vol ideeën. Er zijn ruim honderd initiatieven die iets te maken hebben met het voorkomen en terugdringen van eenzaamheid. De komende tijd bekijken we samen met partners hoe al dit aanbod er precies uitziet. En of we voor alle inwoners die zich eenzaam voelen aanbod hebben. Samen kijken we voor wie en in welke wijken we dingen beter kunnen aanpakken. Zo krijgen we meer voor elkaar en komt de hulp op de juiste plek terecht.” Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is in maart 2018 gelanceerd. Sindsdien doen ruim 250 gemeenten en meer dan 160 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij zetten zich actief én gezamenlijk in om de trend van eenzaamheid te doorbreken. Kijk voor meer informatie op de onderstaande link.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen