Tweede ronde NOW-aanvragen openbaar gemaakt

Foto: Pixabay License / Alexas_Fotos

UWV heeft een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen voor de tweede aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. UWV maakt deze informatie openbaar op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

NOW2

In de cijfers blijken dat veel bedrijven minder steun nodig hebben of zelfs helemaal niet, op een aantal uitzonderingen na. Redenen hiervoor zijn verschillend, de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) was in de zomer waarin bijvoorbeeld veel horecabedrijven weer geopend waren. De tweede ronde loonsteun had wat andere voorwaarden dan de eerste. Bedrijven hoefden in de tweede ronde steun niet meer altijd een boete te betalen als ze personeel zouden ontslaan. Volgens het kabinet konden ontslagen niet meer in alle gevallen voorkomen worden. Omdat de crisis langer duurde moesten bedrijven zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden, en daar horen ook ontslagen bij, was de gedachte.

Transparantie

De NOW is een subsidie. De overheid wil bij de besteding van publiek geld zo transparant mogelijk zijn. In de regeling NOW is daarom opgenomen dat werkgevers instemmen met de openbaarmaking van een aantal gegevens. Tegelijk wordt rekening gehouden met de bedrijfsbelangen en de mogelijke concurrentiegevoeligheid van gegevens. De minister heeft UWV daarom gevraagd de naam van de aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar te maken. In Oosterhout zijn er grote voorschotten voor onder andere Tata Steel Tubes Nederland BV (€ 1.579.584), Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (€ 1.444.344) en Martens en Van Oord (verdeeld over drie werkmaatschappijen in totaal € 1.069.768). Via de link onderaan het artikel kun je de hele lijst vinden met informatie over ontvangers van de tweede aanvraagperiode NOW.

Voorschotten

De bedragen die in deze lijst genoemd staan zijn voorschotten; het gaat om 80 procent van het verwachte subsidiebedrag. Dat uiteindelijke subsidiebedrag staat nog niet vast. Bedrijven hebben dit geld gekregen op basis van hun eigen inschatting van hun omzetdaling in deze periode. Het kan zijn dat het meeviel, of juist tegenviel. Dat wordt achteraf verrekend. Vanaf april 2021 begint die definitieve afrekening. Wanneer al deze bedrijven precies weten hoeveel geld ze tegoed hebben of terug moeten betalen is nog onduidelijk. De derde ronde loonsteun is inmiddels ook ingegaan. Sinds afgelopen maandag kunnen bedrijven daar een beroep op doen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden