Oefening veiligheidsregio “Als de dijk doorbreekt…”

Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Door extreem weer is hoogwater op komst. Een dijk staat op doorbreken en de omgeving dreigt te overstromen. Wat zijn de gevolgen hiervan? Wat voor impact heeft dat op bijvoorbeeld de maatschappij, de economie, het milieu en de stroom- en watervoorziening? En welke acties zijn nodig bijvoorbeeld voor evacuatie van bewoners en vee of het beperken van milieuvervuiling?

Fictief scenario

Gelukkig is het bovenstaande nu niet aan de orde. En de kans op een overstroming is ook niet zo groot, maar als het gebeurt, heeft het veel impact. Dus willen we ons hierop voorbereiden. Van 18 tot en met 26 april brengen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Defensie de risico’s op en gevolgen van een grote overstroming in onze regio in kaart en maken een operationeel plan voor de aanpak van deze gevolgen. Dit doen we samen met Enexis Groep, Brabant Water, Rijkswaterstaat en de gemeenten Waalwijk, Geertruidenberg, Oosterhout en Dongen. Alle deelnemende organisaties maken ieder vanuit de eigen expertise maar wel gezamenlijk een impactanalyse en stellen een actieplan op. Een plan dat ingezet kan worden wanneer er echt een overstroming is.

Dijkbewaking en -inspectie

In het kader van deze voorbereiding op een dreigende overstroming zullen tussen 24 april 08.00 uur en 25 april 16.00 uur medewerkers van het waterschap de dijken in de omgeving Waalwijk, Geertruidenberg en Oosterhout inspecteren en bewaken. Defensie ondersteunt hierbij en zet onder andere de Raven (drone) in om de staat van de dijken te onderzoeken.

Voorbereid op overstroming

Crisisorganisaties moeten voorbereid zijn op overstromingen. De veiligheidsregio’s werken samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de waterschappen aan een structurele aanpak van de crisisbeheersing bij overstromingen. 

Reacties