Slotlaan lange tijd afgesloten voor werkzaamheden

Foto: oosterhout.nieuws.nl

Vanaf volgende week dinsdag is de Slotlaan tussen de Ridderstraat en de Brabantlaan voor langere tijd afgesloten wegens wegwerkzaamheden. De planning is eind juli de werkzaamheden af te ronden.

Herinrichting Slotlaan

De Slotlaan tussen de Ridderstraat en de Brabantlaan krijgt een nieuwe inrichting. De voetgangersverbinding tussen het parkeerterrein en het centrum wordt verbeterd en aan de westzijde leggen we een vrij-liggend verhoogd fietspad aan. In het Slotjesveld wordt de waterkwaliteit verbeterd door de waterpartijen groter te maken en met elkaar te verbinden voor een betere doorstroming. Daarnaast wordt het pad naar het gemeentehuis opgeknapt.

Verbetering trottoir

In de Slotlaan wordt het trottoir langs Slotje Limburg verbreed voor de veiligheid en een betere verbinding tussen parkeerterrein en centrum. Aan de westzijde legt de gemeente een vrijliggend verhoogd fietspad aan. Voor het fietspad is het nodig de rijbaan iets te versmallen en de parkeervakken te laten vervallen, ook om het groen en de monumentale bomen iets meer ruimte te geven. Het Slotjesveld wordt heringericht. De waterpartijen worden groter en met elkaar verbonden. De paden krijgen onderhoud en het dierenparkje wordt aangepast door de uitbreiding van de vijver en meer ruimte voor het pad tussen het kasteeltje en het dierenparkje.

Planning

22 mei – 23 mei Voorbereidende werkzaamheden
29 mei Start van de werkzaamheden
Eind juli Einde werkzaamheden
November Aanbrengen beplanting

Bereikbaarheid

De aannemer gaat de werkzaamheden in fases uitvoeren. Om zo snel mogelijk gereed te zijn met het werk is de Slotlaan tussen de Ridderstraat en de Brabantlaan afgesloten voor de duur van de werkzaamheden. De woningen en bedrijven blijven te voet bereikbaar. Daar waar mogelijk worden houten/ kunststof loopschotten toegepast.

  • KLIK HIER voor het definitieve ontwerp Slotlaan en Slotjesveld

Reacties

article
32312
Vanaf volgende week dinsdag is de Slotlaan tussen de Ridderstraat en de Brabantlaan voor langere
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20180516/slotlaan-lange-tijd-afgesloten-werkzaamheden/
2018-05-16T06:27:06+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/257/2015/08/27155948/omleiding.jpg
Gemeente, Nieuws