24 zorgappartementen op plaats voormalige Heidehof/De Wieken in de wijk Slotjes

Artist Impression
Foto: Atelier2 Architecten

Het voormalige buurthuis Heidehof/De Wieken aan de St. Antoniusstraat is enige tijd geleden gesloopt. Amarant heeft voor de locatie Heidehof/De Wieken het plan om 24 zorgappartementen te realiseren, die op termijn kunnen worden omgezet naar reguliere woningen.

Eigentijdse zorgappartementen

Met een herontwikkeling van het terrein van Heidehof/De Wieken kan een eigentijdse, bij de omliggende bebouwing passende, invulling worden gerealiseerd. Voor deze locatie heeft Amarant plannen gemaakt voor de bouw van 24 zorgappartementen voor begeleid wonen, met bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Slotjes, herziening 4 (Heidehof / De Wieken)’ heeft vier weken ter inzage gelegen en er is een inspraakavond gehouden. Er zijn drie inspraakreacties ontvangen die niet leiden tot aanpassingen. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de laatste details verwerkt. Dit plan wordt samen met het ontwerpbesluit ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. De gemeenteraad zal volgens planning in januari 2019 besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan. Wanneer men exact van plan is met de bouw te beginnen is op dit moment nog niet bekend.

Reacties

article
35882
380kv-30092014
Het voormalige buurthuis Heidehof/De Wieken aan de St. Antoniusstraat is enige tijd geleden gesloopt. Amarant heeft
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20180913/24-zorgappartementen-op-plaats-voormalige-heidehof-wieken-wijk-slotjes/
2018-09-13T06:12:34+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/257/2018/09/13052735/Amarant-Heidehof-Wieken.jpg
Gemeente, Nieuws