Boswerkzaamheden in boswachterij Dorst

Foto: Boswachter Floris Hoefakker (Via Twitter)

Staatsbosbeheer start vandaag met werkzaamheden in bosgebied ‘De Vijftig Bunder’, ook bekend als ‘De Seterse Bergen’, onderdeel van boswachterij Dorst.

Ruime voor bomen

Boswachter Floris Hoefakker: “Het doel van de werkzaamheden is om bomen te verwijderen om licht en ruimte te maken voor bestaande bomen die dan dikker kunnen worden. Door meer licht en ruimte te creëren krijgen jonge bomen de kans om te ontkiemen, dit komt de variatie van het bos ten goede. De werkzaamheden vallen onder regulier beheer dat noodzakelijk is om het bos toekomstbestendig te houden. Bos blijft Bos.”

Zorgvuldigheid

Voor aanvang van de werkzaamheden is het bos door boswachters van Staatsbosbeheer zorgvuldig geïnventariseerd. De aanwezige nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes zijn conform de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer in kaart gebracht. Ook tijdens de velling worden de ecologische waarden nauwlettend gemonitord. Floris: “De werkzaamheden zullen uiterlijk 15 maart zijn afgerond, want dan begint het broedseizoen. Tijdens deze periode worden door Staatsbosbeheer geen grootschalige boswerkzaamheden uitgevoerd.” Tijdens en na de werkzaamheden kunnen de wegen en paden in het bos tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door de beschadigingen die de machines veroorzaken. Deze schade wordt altijd zo snel mogelijk hersteld.

Hollands hout

Boswachterij Dorst is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier of als biomassa. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan de Nederlandse natuurgebieden. Staatsbosbeheer gebruikt het weer voor het bekostigen van het beheer.

'

Reacties

article
39919
Boswerkzaamheden in boswachterij Dorst
Staatsbosbeheer start vandaag met werkzaamheden in bosgebied ‘De Vijftig Bunder’, ook bekend als ‘De Seterse
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20190205/boswerkzaamheden-in-boswachterij-dorst/
2019-02-05T07:22:15+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/257/2019/02/05072055/Boswachter-bos-.jpg
Boswachter Floris, Boswachterij Dorst, Floris Hoefakker, Staatsbosbeheer
Nieuws