Technische storing: opnieuw aanmelden voor vragenuur Windpark A59

Visualisatie windmolens Oosterhoutseweg ter hoogte van Beelaertsweg
Foto: Pondera (i.o.v. Eneco)

Door een technische storing zijn de aanmeldformulieren voor het vragenuur Windpark A59 niet binnengekomen bij de gemeente.

Energiepark A59

Op donderdag 29 april organiseert de gemeente van 19.30 tot 20.30 een online vragenuur. Het is voor vragen over de aanvraag voor de vergunning, de terinzagelegging en de verdere procedure voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. Eneco is aanwezig om vragen te beantwoorden over hun aanvraag. Belangstellenden konden zich hiervoor aanmelden via de website energieparkA59.nl. Door een technische storing zijn de aanmeldformulieren niet binnengekomen bij de gemeente.Daarom vraag de gemeente vriendelijk aan iedereen die zich al had aangemeld dat opnieuw te doen. Inwoners die zich nog niet hadden aangemeld kunnen dat natuurlijk alsnog doen.

Gemeente maakt excuses

De gemeente biedt iedereen die het aanmeldformulier al eerder had ingevuld haar excuses aan voor het ongemak. Mocht de komende week blijken dat meerdere mensen niet in staat zijn hun vragen te stellen, dan zal de gemeente een extra mogelijk gaan bieden vragen in te dienen. Vanaf 15 april ligt de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van twee windmolens en de daarbij horende stukken zes weken ter inzage. Tot en met 26 mei 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het besluit indienen.

Opnieuw aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich opnieuw aanmelden voor het online vragenuur via het aanmeldformulier op de onderstaande link en alvast de belangrijkste vragen door geven via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangen zij een link voor deelname. Vragen stellen tijdens de bijeenkomst kan natuurlijk ook nog. Op de website staan al veel antwoorden op vragen over bijvoorbeeld geluid en slagschaduw onder Vraag en antwoord. Soortgelijke vragen zal de gemeente niet behandelen tijdens dit vragenuur, maar per mail beantwoorden.

Nieuwe visualisatie

Inmiddels zijn er ook aanvullende visualisatiefoto’s op de website van het Energiepark geplaatst. Voor deze visualisaties zijn 360 graden bolfoto’s gemaakt op de geduide fotopunten. In deze foto’s zijn volgens de website waarheidsgetrouw en in de juiste verhoudingen de nieuw te bouwen windmolens opgenomen. Voor de referentie is voor de molen het merk VESTAS 5.6 MW type V162 gebruikt. Deze kent een ashoogte van 154 meter en een tiphoogte van 235 meter.

Dossier: Energiepark A59

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen