Botulisme aangetroffen in de vijvers van het Slotbossetorenpark

Foto: CC BY-SA 4.0 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

In de vijvers van het Slotbossepark en de naastgelegen sloot is uit onderzoek gebleken dat er botulisme in het water zit.

Botulisme in Slotbossepark

In de vijvers van het Slotbossetorenpark en de naastgelegen sloot (parallel aan de Effentweg) zijn dode eenden geruimd. Onderzoek wijst uit dat er botulisme in het water zit. Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, waaraan vooral watervogels en vissen sterven. Contact met deze dieren en al het omliggende oppervlakte water wordt afgeraden. Houd honden en kinderen uit de buurt van eventuele dode dieren en het water waarin ze gevonden zijn. De gemeente Oosterhout plaatst borden plaatsen bij de betreffende vijver en sloot om omwonenden en passanten te waarschuwen.

Botulisme

Botulisme is een voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door de botulismebacterie (Clostridiumbotulinum) die een gifstof uitscheidt. De bacterie gedijt goed in stilstaand, ondiep en warm water. Botulisme bij dieren kunt u herkennen aan verlammingsverschijnselen aan kop, nek, vleugels of poten. Contact met water waarin dode dieren liggen en/of botulisme is geconstateerd, wordt sterk afgeraden.

Melden is belangrijk

Om verspreiding van de ziekte te voorkomen, is het belangrijk dat dode en besmette dieren zo snel mogelijk uit het water worden gehaald door het waterschap. Raak de dieren zelf niet aan, maar neem contact op met waterschap Brabantse Delta via telefoonnummer (076) 564 10 00. De GGD acht de kans dat mensen ziek worden heel klein. Mocht u toch contact hebben gehad met het water en heeft u vervolgens gezondheidsklachten, neem dan contact op met de huisarts. Voor algemene vragen over gezondheid en botulisme kunt u ook de GGD-bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid bellen: telefoon 0900 3 68 68 68, tijdens werkdagen van half negen tot vijf uur.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden