Woningbouwontwikkeling Parck Warande gaat de volgende fase in

Foto: parckwarande.nl

Het plan Parck Warande biedt de mogelijkheid om 138 appartementen en 35 zorgwoningen te bouwen op de voormalige Intergas-Thebe locatie aan de Warandelaan en Wilhelminakanaal-Zuid.

Parck Warande

Het college heeft besloten om de woningbouwontwikkeling Parck Warande de volgende fase in te laten gaan. Het college is akkoord met de reactienota inspraak en vooroverleg. Dit betekent dat nog voor de zomervakantie het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder en ontwerpbesluit omgevingsvergunning, in procedure worden gebracht. Het plan Parck Warande biedt de mogelijkheid om 138 appartementen en 35 zorgwoningen te bouwen op een perceel dat grenst aan de Warandelaan en Wilhelminakanaal-Zuid.

Omgevingsdialoog

De initiatiefnemers hebben een omgevingsdialoog gehouden. Bij de gemeente zijn twintig inspraakreacties op het plan binnen gekomen. In nauw overleg met de initiatiefnemers is het inrichtingsplan nader uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter inzage gelegd. Het college heeft de gemeenteraad per brief hierover geïnformeerd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen