‘Het ontbreekt veel partijen aan de wil om een keuze te maken voor stadsbewoners’

dr. ir. R.J.A.M. (Ruud) Smeulders
Foto: PvdA Brabant

Woensdag 20 maart gaan de inwoners van westelijk Brabant naar de stembus voor een nieuw bestuur van waterschap Brabantse Delta. Oosterhout Nieuws stelt in de aanloop naar de verkiezingen regelmatig een lokale kandidaat voor. Deze keer dr. ir. Ruud Smeulders, nummer 5 op de lijst voor de PvdA.

Balans tussen stad en platteland

De PvdA doet als landelijke partij mee met deze verkiezingen met een aantal duidelijke beleidskeuzen: een eerlijke verdeling van de waterschapslasten, een balans tussen stad en platteland en vooral: anticiperen op de belangrijke klimaatveranderingen die op komst zijn. En dat hoeft de inwoners niet altijd méér geld te kosten. Soms zijn juist besparingen mogelijk, bijvoorbeeld door het terugwinnen van grondstoffen die via het rioolwater worden geloosd. Dat gebeurt nu al en wat de PvdA betreft mag dat wel een tandje extra bijgezet worden. De partij streeft naar een circulaire samenleving, waarbij zo min mogelijk restafval naar de verbrandingsovens gaat en we de waardevolle stoffen kunnen hergebruiken.

Een échte Brabander

“In 1954 ben ik in Tilburg geboren en op mijn derde verhuisd naar Breda”, vertelt Ruud Smeulders. “Ik ben een échte Brabander en een natuurliefhebber. Mijn hele leven ben ik aan het werken aan en soms vechten voor een rechtvaardige samenleving met eerlijk verdeelde lasten en gelijke kansen voor iedereen.” Met zijn technische opleiding en de nodige bestuurservaring lukte Smeulders dat ook te bereiken in veel organisaties en in het bedrijfsleven. “Schoon water en goed en eerlijk waterbeheer zijn wat mij betreft essentieel. Maar het ontbreekt bij veel partijen aan urgentie en de bereidheid om een keuze te maken voor bijvoorbeeld stadsbewoners. Dat is voor mij reden om mij voor de PvdA in te gaan zetten in het waterschap.”

Gedegen waterbeheer en eerlijke lastenverdeling

De waterbouwkundige werken zoals gemalen en waterkeringen moeten goed op orde zijn. De PvdA kiest voor een gedegen waterbeheer waarbij de kosten eerlijk worden verdeeld. Als sociale partij wil de PvdA dat de laagste inkomens worden ontzien bij waterschapsbelastingen. Verder geldt voor de PvdA het principe: wie vervuilt, betaalt. Dit betekent dat bijvoorbeeld de industrie en landbouw ook zelf de financiële lasten dragen voor het zuiveren van de stoffen die in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Duurzaamheid en innovatief ondernemerschap dient daarbij juist beloond en gestimuleerd te worden.

Aanpak hittestress

De steden verdienen extra aandacht, als het gaat om waterbeheer. Zoals de aanpak van hittestress: delen van steden waar het zomers té warm wordt omdat de straatstenen de hitte vasthouden. En er té weinig groen en oppervlaktewater is om de wijken koel te houden. De PvdA wil, dat het waterschap samen met de gemeenten werkt aan een gezonde wijk met voldoende water en natuur. Ook wil de PvdA buurtbewoners aanmoedigen om meer groen te planten in hun wijk, via geveltuinprojecten en het aanleggen van ‘groene daken’. Het waterschap dient dit soort initiatieven te ondersteunen en mede mogelijk te maken, vindt de PvdA. “Want werken aan een duurzame toekomst, dat doen we sámen!”

'

Reacties

article
41078
‘Het ontbreekt veel partijen aan de wil om een keuze te maken voor stadsbewoners’
Woensdag 20 maart gaan de inwoners van westelijk Brabant naar de stembus voor een nieuw
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20190312/het-ontbreekt-veel-partijen-aan-de-wil-om-een-keuze-te-maken-voor-stadsbewoners/
2019-03-12T15:45:19+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/257/2019/03/12153758/Ruud-Smeulders.jpg
Brabantse Delta, PvdA, Ruud Smeulders, waterschapsverkiezingen
Nieuws