Aanstaande zondag is het grote Kletscafé Tweede Kamerdebat

Foto: cda.nl/d66.nl/groenlinkspvda.nl/vvd.nl

Op zondag 19 november debatteren kandidaat Tweede Kamerleden tussen 13.00 en 15.00 uur in de foyer van Theater de Bussel.

Verkiezingsdebat

Tijdens het Kletscafé Tweede Kamerdebat gaan vier kandidaat Tweede Kamerleden het hebben over belangrijke thema’s, zoals het woningtekort, de energietransitie en het minimumloon. De kandidaten die deelnemen zijn Antje Beers (Ulvenhout) namens het CDA en Hans Teunissen (Breda) namens D66. Van GroenLinks-PvdA neemt Lyle Muns (Amsterdam) deel en namens de VVD schuift Thierry Aartsen (Terheijden) aan. Willem van Hooijdonk presenteert het debat, daarbij vakkundig bijgestaan door René van Bijnen en Marleen Helsloot.

Stellingen

De kandidaten debatteren over vijf prikkelende stellingen:

  • Een succesvolle energietransitie kan alleen maar met kernenergie
  • Vluchtelingen en arbeidsmigranten hebben we hard nodig om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen
  • Het verhogen van het minimumloon is de financiële doodsteek voor ons midden- en kleinbedrijf
  • Het nationale woningtekort kan alleen worden opgelost, als het rijk bouwen van woningen in het buitengebied toestaat en stimuleert
  • Het rijk moet gemeenten compenseren in de gestegen kosten van jeugdzorg en WMO

Interactie met publiek

Bij iedere stelling krijgen alle kandidaten de kans om kort hun mening te geven. Natuurlijk is daarbij ook ruimte voor inbreng van het publiek. Die laten met rode en groene kaarten weten of zij het eens of oneens zijn met de stelling. Hierna is er ruimte voor meer debat, waarbij het publiek ook mag inbreken om zich te mengen in de discussie. De deelnemende politici krijgen ieder 5 minuten om zich voor te stellen aan het publiek in de foyer van De Bussel én aan de luisteraars van de ORTS. Zij worden daarin 3 minuten geïnterviewd door Willem van Hooijdonk en krijgen tot slot nog 2 minuten de tijd om uit te leggen waarom heel Oosterhout op hem of haar moet stemmen. ORTS Radio zendt dit debat ook live uit.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen