Schola Cantorum zingt tijdens de Goede Week de Donkere Metten

mrt 19 , 6:50 Agenda
donkere metten
De Donkere Metten van de Goede Week zijn indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen van Jeremia en dramatische responsories.

Donkere Metten

Door de eeuwen heen is het prachtigste gregoriaanse repertoire verzameld in deze gezangen. Voor de monniken was het Gregoriaanse gezang een essentieel onderdeel van hun dagelijks leven, van vroeg in de ochtend tot laat in de nacht. Schola Cantorum Oosterhout houdt deze traditie nog steeds in ere, waarbij het Latijn de mystieke sfeer versterkt. De Metten vormen een integraal onderdeel van het getijdengebed in kloosters en worden gezongen tijdens de nacht of vroege ochtend. In de Middeleeuwen ontstond in Noord-Europese kloosters de gewoonte om tijdens de Metten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de vijftien kaarsen, die in de verder donkere kerk brandden, één voor één te doven na het zingen van een psalm, waardoor het steeds donkerder werd. Dit fenomeen staat bekend als de "Donkere Metten". In de 9e eeuw besloten sommige abdijen om dit ook op Witte Donderdag te doen.

Kaarsen en gerommel!

De kaarsen die worden gedoofd, symboliseren de apostelen die, na het verraad van Judas, één voor één Christus verlaten. De laatste brandende kaars wordt niet uitgeblazen, maar weggezet. Vanuit de koorbanken klinkt dan gerommel, dat het natuurgeweld van aardbevingen en donder symboliseert die gepaard gaan met de dood van Christus. Op Paasmorgen wordt deze brandende kaars opnieuw ontstoken, als symbool van de verrijzenis en het nieuwe licht. Ervaar samen met de Schola deze drie bijzondere bijeenkomsten in de late (donkere!) vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; het Triduum Sacrum.

Nocturnen

Tijdens de Goede Week bestaan de Donkere Metten uit drie Nocturnen die worden gezongen in de St. Jansbasiliek op de Markt. Telkens zingt de Schola de eerste Nocturne van elke dag, waardoor elke bijeenkomst maximaal 40 minuten duurt. Je hebt de mogelijkheid om alle drie avonden bij te wonen, maar je kunt er ook voor kiezen om één of twee avonden bij te wonen. Op woensdag 27 maart om 21.15 uur vinden de Donkere Metten van Witte Donderdag plaats. Op donderdag 28 maart om 21.15 uur zijn de Donkere Metten van Goede Vrijdag en op vrijdag 29 maart om 21.15 uur worden de Donkere Metten van Stille Zaterdag gehouden. Schola Cantorum Oosterhout zingt onder leiding van Rudi Oomen en Walther Halters zorgt voor de vormgeving. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!