Oosterhoutse parkeervergunningen worden volgend jaar 1,8% duurder

Foto: Oosterhout Nieuws

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de parkeervergunningen per 1 januari 2021 met 1,8% te verhogen.

Verhogen parkeervergunningen

In oktober worden de parkeerbelastingen 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het college stelt de raad voor om de parkeervergunningen voor bewoners, bedrijven en andere gebruikers te verhogen met 1,8 procent. Uitzondering hierop is het bewonersabonnement van parkeergarage Basiliek. Voor de parkeerplekken waar een laag dagtarief (€ 3) of een parkeerduurbeperking geldt, verandert er niets. Op andere parkeerplaatsen gaat een dagtarief van € 7,50 gelden. Dat tarief geldt ook voor parkeren op vergunninghouderplaatsen. Voor bezoekers gaat een tarief van € 0,50 per uur gelden. Het tarief van een naheffingsaanslag wordt verhoogd naar € 65,30. De gemeenteraad wordt gevraagd de Parkeerverordening Oosterhout 2021 vast te stellen. Op basis daarvan kan per 1 januari 2021 het vergunninghoudersparkeren worden gedigitaliseerd en gefiscaliseerd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden