Gemeente wil van Burg. Holtroplaan een hoogwaardige verkeersader maken

Kruising Burgemeester Holtroplaan en Vondellaan
Foto: Google Streetview

Het college laat onderzoek doen naar de mogelijke subsidiëring van het project Burgemeester Holtroplaan, waardoor een volledige herinrichting mogelijk zou worden.

Belangrijke verkeersader

Het doel daarvan is te bezien of van deze belangrijke verkeersader door Oosterheide een kwalitatief hoogwaardige weg te maken is, die veilig is voor alle verkeersdeelnemers, met name voor fietsers en voetgangers. Bovendien kunnen bij deze aanpak kansen op het gebied van groen, biodiversiteit, water en klimaatadaptatie benut worden. Ook de aanleg van een veilig vrijliggend tweerichtingenfietspad wordt in dit verband onderzocht.

Mogelijk snelfietsroute naar Breda

Daardoor wordt het fietsen in Oosterhout gestimuleerd en wordt geanticipeerd op een mogelijk toekomstige snelfietsroute naar Breda. Dat alles gebeurt in samenhang met het verbeteren van de bereikbaarheid van het winkelcentrum voor langzaam verkeer en de herinrichting van het parkeerterrein Zuiderhout-Vondellaan (met behoud van de monumentale boom). Deze brede aanpak van de Burgemeester Holtroplaan voldoet aan de belangrijkste wensen die bewoners en experts in een eerder stadium hebben ingebracht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden