Definitief ontwerp openbare ruimte Arendsplein vastgesteld

Foto: Gemeente Oosterhout

De gemeente en ontwikkelende partijen zijn samen bezig met de transformatie van het Arendsplein en de omringende openbare ruimte. Op de voormalige ABN-AMRO locatie, Rabobank locatie en ter hoogte van de westvleugel van Arendshof II zijn drie nieuwe appartementengebouwen met in totaal maximaal 154 woningen gepland.

Definitief ontwerp Arendsplein

Na het verlopen van de inspraaktermijn is het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het college heeft dit definitieve ontwerp openbare ruimte Arendsplein op 12 oktober vastgesteld. Het Arendsplein wordt een nieuwe groene plek in de binnenstad. Zo wordt de voormalige bankenlocatie niet alleen een fijne plek voor de toekomstige bewoners en de direct omwonenden, maar ook voor de rest van Oosterhout. Door klimaatverandering hebben we als stad steeds meer met weersextremen als hitte en droogte te maken. Met de groene inrichting van het Arendsplein wordt hierop ingespeeld.

Autovrij

Door beton te vervangen door groen kunnen we de stad namelijk verkoelen. Daarnaast kan het regenwater door vermindering van bestrating gemakkelijker via de bodem worden opgenomen en naar de verlaagde groenvakken (wadi’s) stromen. Tevens wordt met het aanbrengen van een gevarieerde beplanting ingezet op het bevorderen van de biodiversiteit in het gebied. Om de beoogde vergroening te kunnen realiseren, wordt het middengebied van het Arendsplein autovrij. Het autoverkeer kan dan voortaan via de bestaande Gasstraat door de nieuwe Verlengde Gasstraat (twee richtingen) naar de Kegelstraat rijden. Op basis van de procedures is de inrichting naar schatting in 2025 gereed. De inrichting zal in meerdere fases worden aangelegd na de oplevering van de bouw.

Herziening bestemmingsplan

Voor de bouw van de drie appartementengebouwen en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte is een herziening van het huidige bestemmingsplan nodig. Het college heeft de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan Arendsplein daarom ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal tijdens de gemeenteraadvergadering van 23 november a.s. een besluit nemen over de vaststelling van de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan Arendsplein (herontwikkeling bankenlocatie).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden