Gemeenteraad behandelt Energiepark A59 twee weken later

Foto: energieparka59.nl

De Raadsbehandeling betreffende het project met de windmolens in Energiepark A59 wordt nu op dinsdag 4 april behandeld.

Energiepark A59

Het college van B en W heeft de gemeenteraad van Oosterhout eind 2022 een raadsvoorstel ter behandeling aangeboden voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen windmolens A59. De gemeenteraad heeft de behandeling in eerste instantie uitgesteld om een aantal aspecten van het voorstel te laten toetsen door een advocatenkantoor. Deze second opinion dient ter ondersteuning van de oordeelsvorming en besluitvorming door de gemeenteraad en bevestigt kortgezegd een eerder juridisch advies op basis waarvan het college van B en W het raadsvoorstel voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Raadsbehandeling

De raadsbehandeling van de verklaring van geen bedenkingen windmolens A59 is daarna ingepland voor dinsdag 21 maart onder voorbehoud van beschikbaarheid van de rechtbankuitspraak over het zonnepark A59. Begin maart is deze rechtbankuitspraak beschikbaar gekomen. De rechtbank heeft het besluit tot vergunningverlening voor het zonnepark A59 vernietigd. Hierop heeft de gemeenteraad het advocatenkantoor dat de second opinion heeft uitgevoerd gevraagd om te onderzoeken of de rechtbankuitspraak over het zonnepark A59 iets verandert aan de eerdere conclusie dat er geen ruimtelijke argumentatie is om de definitieve verklaring van bedenkingen windmolens A59 te weigeren.

Locatiekeuze

Het advocatenkantoor concludeert dat er gelet op de rechtbankuitspraak aanleiding en waarschijnlijk zelfs noodzaak bestaat om te kunnen beschikken over een nadere uiteenzetting ten aanzien van de locatiekeuze voor het project van de twee windmolens langs de A59. De gemeenteraad heeft het college gevraagd deze uiteenzetting te maken. Dit heeft tot gevolg dat de raadsvergadering van 21 maart niet kan doorgaan. De raadsvergadering wordt verplaatst naar dinsdag 4 april a.s. om 19.30 uur. De raadsbehandeling van de verklaring van geen bedenkingen windmolens A59 zal op 4 april plaatsvinden.

Dossier: Energiepark A59
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen