‘Waterader’ moet in droge periodes zorgen voor voldoende schoon water

Foto: Gemeente Oosterhout

Het doel van de Waterader is om in de toekomst tijdens droogteperioden meer water vanuit het kanaal in te kunnen laten in heel Oosterhout en te voorzien van voldoende schoon water.

Waterader

Momenteel ontbreken er nog verschillende schakels om heel Oosterhout te voorzien. Door de realisatie van de Waterader wordt het in de toekomst ook mogelijk om in tijden van langdurige regen of extreme buien, het water uit het centrum naar de bergende waterpartijen langs de Hoofseweg en het Slotbossetorenpark af te voeren.

Impulsgeldenregeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het aanvragen van subsidie voor het project Waterader via de Impulsengeldenregeling van het Rijk voor klimaatadaptieve maatregelen. Het college besluit ook wethouder Beenhakker te mandateren om de aanvraag voor de Impulsgeldenregeling namens de gemeente Oosterhout te ondertekenen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen