Aanpak Provincialeweg Oosteind duurt langer door voorbereidingen Enexis

Foto: Screenshot Youtube

Doordat de voorbereidende werkzaamheden van Enexis pas in het najaar van 2025 zijn ingepland kan het nog enige tijd duren voordat de Provincialeweg opnieuw wordt ingericht.

Provincialeweg Oosteind

De gemeenteraad heeft in november unaniem ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de Provincialeweg in Oosteind. Dit ontwerp omvat keuzes betreffende snelheidsbeperkingen van 30 tot 50 km/uur, de wegindeling en -profielen, soorten snelheidsremmende maatregelen, de locaties van deze maatregelen, en voorlopige materiaalkeuzes. In 2024 zal het voorlopig ontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarin alle details verder worden gespecificeerd, waaronder de rijbaanbreedte, fietspaden, voetpaden, hoogte van de weg ten opzichte van tuinen en woningen, funderingsconstructies en aansluitingen op privéterreinen.

Planning werkzaamheden

In juni heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2024 vastgesteld, waarin budget is gereserveerd voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Provincialeweg. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De eerste fase begint bij het dorpshart. Voor deze fase zijn we afhankelijk van Enexis, die pas in het najaar van 2025 kan beginnen vanwege een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Fases 2 en 3 van de werkzaamheden zullen in 2026 volgen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden halverwege 2027 zijn afgerond.

Huidige situatie

De gemeente geeft aan het te betreuren dat het nog enige tijd zal duren voordat de Provincialeweg opnieuw zal worden ingericht. Op dit moment wordt de weg als onveilig ervaren. Na overleg met de Vereniging Belangen Oosteind heeft de gemeente daarom besloten om in het eerste kwartaal van 2024 op verschillende locaties matrixborden te plaatsen. Deze borden geven de gereden snelheid weer in combinatie met een gekleurde smiley.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen