Groen Links stelt vragen over Pannehoef

Foto:

Bij de bezuinigingsplannen van de buurt- en dorpshuizen is in 2011 bepaald dat de Pannehoef wordt aangewezen als een centrum voor het culturele verenigingsleven. In overleg met het huidige bestuur van de Pannehoef zou bekeken gaan worden in hoeverre zij hier een invulling aan willen en kunnen geven. Vervolgens worden de doelstellingen en criteria bepaald en gaat bekeken worden welke verenigingen in aanmerking kunnen komen om een ruimte in de Pannehoef te huren.

Op zondagmiddag 10 juni 2012 was er een bijeenkomst in de Pannehoef waar de Pannehoef officieel als Huis voor Amateurs geopend werd, in aanwezigheid van o.a. wethouder Bode.
1. Kunt u aangeven welke stappen er tot en met de officiële opening van het Huis voor Amateurs vanuit de gemeente zijn genomen om te komen tot de realisatie van een Huis voor Amateurs in de Pannehoef?
2. Op welke manier en op welke momenten zijn het huidige bestuur en de huidige vrijwilligers van de Pannehoef hierbij betrokken?
3. Wat is de rol van de Stichting “Huis voor Amateurs” tot juni 2012 geweest?
Op 5 juni 2013 is er een vergadering geweest van Stichting de Pannehoef met twee ambtenaren van de gemeente en de heer Rens Joosen (namens het Stichting “Huis voor Amateurs”). In de notulen van deze vergadering die door de gemeente zijn opgesteld staat dat de heer Joosen het volgende meedeelde aan het bestuur van de Pannehoef:
• Er is een klein comité gevormd om mettertijd hieruit een bestuur te vormen voor het HvA. Rens leidt dit proces.
• De definitieve datum dat het gebouw De Pannehoef in beheer en exploitatie gaat bij, wat nu heet, het Huis van Amateurs is 31 mei 2014 eventueel met een uitloop tot 31 december 2014.
• De Stichting Oosterhout-West “De Pannehoef” bepaalt uiteraard geheel zelfstandig op welke manier ze eventueel haar werk voortzet.
• Op 3 juli is er de eerste bijeenkomst van een aantal personen dat gestalte moeten gaan geven aan het huis voor amateurs.
Verderop in het verslag zegt een van de aanwezige ambtenaren van de gemeente het volgende:
“……. Geeft aan dat de huidige stichting op 1 juli 2014 is afgewerkt. Dat staat vast. Eventueel uitlopend tot 31 december 2014.”
In een artikel in BN De Stem van 28 augustus staat dat de heer Joosen op verzoek van de gemeente de kartrekkersrol heeft gekregen in de realisatie van het “Huis voor Amateurs” dat de Pannehoef moet worden.
4. Hoe heeft de Pannehoef als Huis voor Amateurs sinds de opening op 10 juni 2012 gefunctioneerd?
5. Wat is de reden dat de heer Joosen is aangetrokken om van de Pannehoef een “Huis voor Amateurs” te maken, terwijl op 10 juni 2012 de Pannehoef al een “Huis voor Amateurs is geworden”?
6. Kunt u aangeven welke stappen er sinds de opening van het “Huis voor Amateurs” door de gemeente ondernomen zijn, hoe het huidige bestuur en de vrijwilligers van de Pannehoef hierbij betrokken zijn en wat de rol van de Stichting “Huis voor Amateurs” hierbij is geweest?
In 2011 zijn de toenmalige besturen van de buurthuizen en de vrijwilligers door de gemeente buiten spel gezet. Hierdoor zijn de mensen, die toen als vrijwilliger actief waren afgehaakt. Het bestuur van de Pannehoef gaat nu hetzelfde overkomen.
7. Waarom kiest de gemeente voor dezelfde aanpak als in 2011, te weten, het niet samen werken met de huidige vrijwilligers maar deze buiten spel zetten? Juist in een tijd waarin de gemeente continu van mensen vraagt om zich meer voor de samenleving in te zetten.
In hetzelfde artikel in BN De Stem van 28 augustus wordt tevens aangegeven door het huidige bestuur van de Pannehoef dat er sprake is van leegstand doordat verenigingen die niet in het culturele beeld pasten weg moesten, maar hier geen nieuwe verenigingen voor terug kwamen. Hierdoor is een oplopend exploitatietekort ontstaan.
8. Onderschrijft u dat door het buurthuizenbeleid van de gemeente en het blijkbaar onvoldoende uit de verf komen van het Huis voor Amateurs de Pannehoef nu met leegstand en een oplopend exploitatietekort kampt?

Tekst: Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks)
Foto: Google StreetView
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen