Huurders Vereniging Oosterhout komt op alle 7.300 huurders van Thuisvester

Foto: HVO

Huurders Vereniging Oosterghout (HVO) behartigt de belangen en het woongenot van alle huurders van woningcorporatie Thuisvester. Maar wat doet HVO nu eigenlijk voor haar 7.300 leden in Oosterhout?

Overleg op alle niveau’s

HVO overlegt op alle niveau’s. Van overleg met directie tot overleg met buurtmeesters, afdelingen en managers. HVO heeft contacten met de gemeente Oosterhout. Zij oefent haar invloed uit op de gemeentelijke woonvisie en op de prestatieafspraken tussen de gemeente Oosterhout en woningcorporatie Thuisvester. In het overleg met wethouders en politieke partijen behartigt HVO de belangen van de huurders.

Ook actief in 2018

In 2018 staat er weer veel te gebeuren. Op grote schaal worden er energetische maatregelen genomen in vele woningen van Thuisvester. Ook in de wijk Slotjes in Oosterhout worden dit jaar vele nieuwbouw woningen gerealiseerd. HVO wordt bij het tot stand komen van de woningen van het begin tot het einde betrokken. HVO zal haar invloed gebruiken om het goed wonen in de gemeente Oosterhout te bevorderen. HVO heeft vele gesprekken met Thuisvester en gemeente. Daarnaast neemt HVO zitting in de diverse “klankbordgroepen” om de huurders te ondersteunen. De samenwerking tussen de drie huurdersorganisaties die actief zijn binnen het werkgebied van Thuisvester zal nog intensiever worden dan de afgelopen jaren. Door deze samenwerking kunnen wij de belangen van de huurders nog beter behartigen.

Over HVO

Markant, een bewonersorganisatie en Stichting Huurders Platform. Deze twee organisaties waren actief in Oosterhout. Na de fusie van Cires en Zorg voor Wonen, waaruit de Corporatie Thuisvester tot stand kwam, ontstond de behoefte aan een grotere inbreng. Beide organisaties besloten om samen te gaan in één huurdersvereniging. In januari 2011 werd HVO een feit werd. Vanaf dat moment zijn alle huurders van woningcorporatie Thuisvester automatisch lid van HVO, tenzij men hier bezwaren tegen heeft. HVO heeft 7300 leden en is daarmee de grootste vereniging van Oosterhout.

www.kijkophvo.nl

Reacties

article
31490
Huurders Vereniging Oosterghout (HVO) behartigt de belangen en het woongenot van alle huurders van woningcorporatie Thuisvester. Maar
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20180414/huurders-vereniging-oosterhout-komt-op-7-300-huurders-thuisvester/
2018-04-14T07:52:02+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/257/2018/04/14075121/HVO.jpg
Nieuws