Tarieven afvalinzameling flink hoger

Foto: Gemeente Oosterhout

Vanaf 1 januari zijn de prijzen voor het inzamelen van het huisvuil door de gemeente verhoogd. Zo kost het ledigen van de grijze container 3,80 euro, waar dat eerst 2,64 euro kostte.

Verhoging restafval

Sinds 1 januari gelden er nieuwe tarieven voor het aanbieden van huishoudelijk afval binnen onze gemeente. Zo is het vastrecht omhoog gegaan van 95 naar 126 euro. Het laten legen van een grijze container kost nu 3,80 + 0,42 per kilogram (was 2,64+0,35). Wanneer je zelf je restafval wegbrengt naar de milieustraat kost dat voortaan 0,35 (was 0,26) en het laten legen van de groene container kost voortaan 3,80 (was 2,64). Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een ondergrondse container door middel van een speciaal daartoe bestemde zak kost voortaan 2,05 per aanbieding.

Waarom zo’n stijging?

De gemeente laat in een reactie het volgende weten: “De afgelopen jaren zijn de tarieven voor afval kunstmatig laag gehouden, omdat de gemeente meebetaalde. Dat kan nu niet meer.

 • Het rijk heeft de tarieven voor de verbranding van restafval verhoogd (meer dan verdubbeld)
 • De inkomsten van de verkoop van afvalstoffen vallen tegen, door wereldhandel (bijvoorbeeld papier)
 • Het dumpen van afval zorgt voor vervuiling en dus voor extra kosten: de extra kosten voor het opruimen van dumpafval en zwerfafval worden uit de afvalstoffenheffing betaald
 • GFT-afval wordt in de zomermaanden mei, juni, juli en augustus één keer per week opgehaald, in plaats van één keer in de twee weken

Ondanks de stijging is de afvalstoffenheffing in Oosterhout nog steeds laag in vergelijking met andere gemeenten in de regio. We doen het goed met z’n allen: we hebben gemiddeld nog 81 kilo restafval per inwoner per jaar (2017).”

Alle bedragen op een rijtje

 • Vastrecht € 126
 • Voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een GFT- of restafvalcontainer:
  • per lediging € 3,80
  • verhoogd met een bedrag voor elke kilo aangeboden restafval, per kilo € 0,42
 • voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een ondergrondse container door middel van een speciaal daartoe bestemde zak, per aanbieding € 2,05
 • Het tarief voor het op afroep inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen bedraagt:
  • per aanvraag € 11,00 verhoogd met:
  • voor het ophalen van grof vuil (restafval, zijnde geen bouw- of sloopafval): per m³ of gedeelte daarvan € 16,00
  • voor het ophalen van snoeihout: per m³ of gedeelte daarvan € 5,70
  • voor het ophalen van puin, bouw- of sloopafval: per m³ of gedeelte daarvan € 42,70
 • Achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat
  • Voor het gescheiden achterlaten, op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, van tuinafval, B-hout, C-hout, metaal, papier, puin, grond, banden, verpakkingsglas, textiel, klein chemisch afval, harde kunststoffen, kunststof verpakkingsafval, drankkartons, tempex, tapijten, gasbeton en gips, dakgrind, dakleer, matrassen, vlakglas, asbest (in speciaal daarvoor aan te schaffen doorzichtige zakken) luiers (in de daarvoor beschikbaar gestelde witte zakken) en wit- en bruingoed is geen afvalstoffenheffing verschuldigd.
  • Voor het achterlaten op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats van andere stoffen dan die genoemd in het vorige lid bedraagt de belasting per kilo € 0,35
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen