Burgemeester Buijs reikt dertien Koninklijke onderscheidingen uit

Foto: Gemeente Oosterhout

Twaalf inwoners van onze gemeente en een inwoner van Burgh-Haamstede met verdiensten hier ontvingen vanmorgen een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Mark Buijs reikt onderscheidingen uit aan de volgende personen:

Mevrouw J.P.J.M. van Velthoven-Boons te Dorst

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Annie van Velthoven-Boons (70) is al sinds 1984 actief in de (Dorstse) gemeenschap. Van 1984 tot 2006 was zij vrijwilliger bij en bestuurslid (vier jaar voorzitter en negen jaar secretaris) van de Katholieke Vrouwenorganisatie Dorst. Daarnaast verrichtte zij voor deze vereniging diverse hand- en spandiensten. Sinds 1988 is zij collectant voor het Reumafonds en het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Voor beide fondsen was zij ook 25 jaar collectecoördinator. In 1992 was zij medeoprichter van Bridgeclub Alert. Zij was drie jaar bestuurslid van deze vereniging en zet zich jaarlijks in voor de organisatie van verschillende activiteiten. Sinds 2009 is zij voorzitter van de Bridgeclub Ank van der Brink. Tenslotte bezorgt zij samen met haar man eenmaal per twee maanden het Nieuwsblad De Dorstlezer.

De heer J.H.J. van Velthoven te Dorst

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan van Velthoven (73) is al dertig jaar op allerlei manieren actief in het kerkdorp Dorst. Hij collecteert sinds 1989 jaarlijks voor het Longfonds en sinds 1999 ook voor het Reumafonds. Twintig jaar was hij penningmeester van de voormalige Dorpsraad Dorst. Sinds 1995 is hij voorzitter van het Kerkkoor H. Marcoen. Dertien jaar was hij als vrijwilliger actief voor de Bridgeclub Alert. Hij was medeorganisator van het jaarlijkse Dorstse Bridgekampioenschap, organiseerde de jaarlijkse fietsdrives en verrichtte allerlei hand- en spandiensten. Sinds 2008 is hij als vrijwilliger actief in het dorpshuis De Klip; sinds 2014 ook bestuurlijk (secretaris). Tenslotte brengt hij samen met zijn vrouw eenmaal per twee maanden het Nieuwsblad De Dorstlezer rond.

Mevrouw A.H. Bergers-Effting te Oosterhout

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Addy Bergers-Effting (81) heeft zich gedurende 29 jaar met hart en ziel ingezet voor de NVVH afdeling Oosterhout. Zij was vijftien jaar bestuurslid (waarvan negen jaar penningmeester), runde 25 jaar de fietsclub en was twaalf jaar lid van de themacommissie. Als lid van die commissie legde zij de contacten voor de maandelijkse lezingen. Zij is verder sinds 2007 lid van het dagelijks bestuur (penningmeester) van de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant, waarbij twaalf vrouwenorganisaties zijn aangesloten. Zij is vervangend lid van het algemeen bestuur van de landelijke Nederlandse Vrouwenraad (NVR), die streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen. Gedurende 30 jaar was zij penningmeester van de VVE Indigohof. En tot slot verricht zij sinds 2005 allerlei werkzaamheden ter voorbereiding van de diensten bij de Boskapel in Oosterhout.

De heer J.S. van der Vaart te Oosterhout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Sjoerd van der Vaart (56) is al ruim veertig jaar actief als organist in de Vredeskerk in Oosterhout. Al op jonge leeftijd speelde hij voor het eerst orgel in een kerkdienst. Hij heeft daarna vele jaren (nagenoeg) alle diensten in de Vredeskerk begeleid. Pas sinds 2006 zijn er meer vaste organisten actief in deze kerk en wordt bij toerbeurt de dienst begeleid. Overigens is Van der Vaart nog steeds wekelijks actief; onder meer met het maken van de orgelroosters. Als bijzonder muzikaal talent en groot liefhebber bespeelt hij met regelmaat orgels en beiaards in Nederland en België. Hij speelt tijdens marktdagen in Etten-Leur en bespeelde o.a. het orgel van de Sint Bavo kathedraal in Haarlem, de Sint Jans kathedraal in Den Bosch, de Romboutskathedraal in Mechelen, de Boeretoren in Antwerpen en het Maarschalkerweerdorgel in de Basiliek St. Jan in Oosterhout. Sinds 2005 is hij secretaris van de Orgelkring Jacobus Zeemans in Etten-Leur.

De heer W.J.T. van der Zanden te Oosterhout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wiljan van der Zanden (73) is al ruim dertig jaar op meerdere terreinen actief in en voor de Oosterhoutse samenleving. Zo was hij gedurende vijf jaar als oudervertegenwoordiger lid van de Medezeggenschapsraad van Basisschool De Biëncorf en was hij betrokken bij het uitbreiden van het documentatiecentrum van die school. Ruim negen jaar heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor de belangen van de cliënten van de Stichting Amarant. Hij was lid van de centrale cliëntenraad en van de districts-cliëntenraad. Sinds 2001 verricht hij op vrijwillige basis tal van werkzaamheden voor GroenLinks Oosterhout: fotograaf, campagnemedewerker, ontwerper, administratief medewerker en archivaris. En al ruim dertig jaar is hij zeer actief bij de Sint-Antoniusparochie en later de Catharinaparochie. Hij was/is onder meer redacteur en schrijver voor diverse uitgaves van de parochie, organisator van tentoonstellingen, rondleider, klokkenluider bij uitvaarten en gastheer.

De heer E.A.J. Oudenhoven te Oosterhout

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bert Oudenhoven (81) was van 1965 tot 1971 docent geschiedenis in Paramaribo. Hij heeft zich o.a. als pionier intensief ingezet voor de invoering van de Mammoetwet in het schoolsysteem in Suriname. Hij was van 1972 tot 1998 docent geschiedenis aan het Mgr. Frenckencollege. Hij is meer dan betrokken geweest bij de ontwikkeling van en het creëren van kansen voor leerlingen. Dit bleek onder andere doordat hij het decanaat op de school opzette en doordat hij in zijn vrije tijd zonder vergoeding aan drie leerlingen wekelijks lessen gaf. Na zijn pensionering heeft hij zich via de stichtingen Prasaro (2012-2016) en Harapan Masa Depan (2001-heden) ingezet om onder andere jongeren in Suriname en Indonesië te steunen in hun ontwikkeling.
Sinds 2000 is hij vrijwilliger bij de Stichting Noord Sumatra Documentatie (NSD), die tot doel heeft de dagboeken over de interneringskampen in Noord Sumatra te verzamelen en uit te geven. Deze documentatie is voor veel ex-kampgenoten van grote waarde, omdat het de verwerking van die periode ten goede komt. Bert Oudenhoven is in 1937 geboren in Siantar in het voormalig Nederlands Indië en is in de oorlogsjaren vier jaar geïnterneerd geweest in een viertal Jappenkampen. Het kampleven heeft hem getekend; hij is daar nog dagelijks mee bezig. Maar wel op een bewonderenswaardige wijze. Hij heeft kennisoverdracht tot zijn levenswerk gemaakt. Op allerlei manieren houdt hij zich bezig met het vastleggen en overdragen van dit deel van onze geschiedenis: lezingen, projecten, exposities en publicaties. Hij is daarmee hét aanspreekpunt voor iedereen die informatie zoekt over de oorlogsjaren in de kampen in Noord Sumatra. Sinds 2009 is hij vrijwilliger bij Stichting Arjati, die zich inzet voor het cultureel Indisch erfgoed in Breda e.o. Gedurende 25 jaar was Oudenhoven bestuurslid (waarvan 17 jaar voorzitter) van h19. En tenslotte was hij ruim tien jaar speciaal adviseur van het bestuur van de Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

De heer D.T. Hessling te Oosterhout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dick Hessling (72) is al ruim twintig jaar van grote waarde voor toneelvereniging Zoldertejater. Hij speelde mee in talloze stukken, was intensief betrokken bij de organisatie van de verschillende producties en bij de benodigde sponsorwerving. Hij organiseerde de medewerking van Zoldertejater aan de Houtse Jaarmarkt en organiseerde speciale voorstellingen voor de Oosterhoutse basisschooljeugd. Gedurende twaalf jaar was hij voorzitter. Onder zijn bezielende leiding wist de vereniging uit een diep dal te komen en is Zoldertejater weer een sprankelende vereniging, vitaler dan ooit tevoren. Hij voegde de jeugd- en volwassenenafdeling samen en zette een samenwerking op met de stichting Ieder-een, die toneelvoorstellingen met mensen met een beperking maakt. Ook het jaarlijkse Parkfeest mag op zijn medewerking rekenen. Hij verzorgde twaalf jaar alle activiteiten rondom de Festifans en was daarnaast actief bij het opbouwen en afbreken van het festivalterrein. Tot slot was hij de laatste jaren ook actief in de organisatie van de IJsmarkt, de ijsbaan die rond de feestdagen op de Oosterhoutse Markt werd opgebouwd en veel bezoekers trok.

De heer J.H.C. Oomen te Oosterhout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Oomen (54) is een betrokken Oosterhouter. Hij was dertig jaar reservist bij het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht. Hij volgde vele opleidingen en trainingen en klom op tot onderofficier. Hij leidde lange tijd een groep van tien personen, ontwikkelde zich als medisch deskundige en gaf les aan vele pelotons. Hij vervulde niet alleen de aan de functie verbonden verplichtingen naar volle tevredenheid, maar heeft zich ook een groot aantal jaren op vrijwillige basis ingezet. Zo was hij organisator van de erewachten bij de dodenherdenkingen in Alphen en Oosterhout en bij de herdenkingen op de Poolse Erevelden in Oosterhout en Breda. Hij ondersteunde de Oosterhoutse veteranenvereniging VUMO bij activiteiten en was organisator van en begeleider bij de familieweekenden van de Natres. Sinds enkele jaren is hij een enthousiast vrijwilliger bij Duikschool One2Dive en bij de buurtpreventiegroep in zijn woonbuurt. In het dagelijks leven is hij locatiebeheerder op recreatieoord De Warande, waar zijn niet aflatende inzet en betrokkenheid zeer gewaardeerd worden.

De heer J.A.A. Loonen te Burgh-Haamstede

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Loonen (64) woont sinds enkele jaren in Zeeland, maar is al vele jaren maatschappelijk actief in het Oosterhoutse. Zo is hij sinds 1978 nadrukkelijk betrokken bij Ut Kaaiendonks Kepelleke d’Askruizen. Hij roerde vele jaren de grote trom, totdat rugklachten hem dat onmogelijk maakten. In 1987 werd hij gouverneur (voorzitter). Vooral in die rol heeft hij zijn sporen verdiend. Hij had een charmante manier van leiding geven. Conflicten ging hij niet uit de weg; vriendelijk zei hij waar het op staat, waarbij de harmonie binnen ut kepelleke nooit verloren mag gaan. Als een van de eersten was hij ervan overtuigd dat verjonging voor de kapel de enige manier was om te overleven. Dat beleid werd stevig ingezet en succesvol afgerond; de oudgedienden maakten plaats voor jonge muzikanten. Als “Waskruizen” bleven zij lid en betrokken bij veel van de activiteiten van d’Askruizen. Ook Jan Loonen is sinds zijn aftreden als gouverneur in 2015 een Waskruis, die nog steeds nauw betrokken is bij veel activiteiten. Verder is hij al vanaf de start in verschillende (bestuurs) functies betrokken bij het Parkfeest. Hij was penningmeester, lid van de financiële commissie en sinds drie jaar is hij vicevoorzitter van het bestuur. Sinds 1991 is hij coach/chef en bestuurslid van de kookclub Les Copains Culinair. Als ondernemer – Loonen was opticien – heeft hij uit betrokkenheid veel verenigingen (financieel) ondersteund.

De heer P.H.C.J. de Hoogh te Oosteind

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Paul de Hoogh (74) woont sinds enkele jaren in Oosteind, maar zijn verdiensten liggen in een ander kerkdorp: Den Hout. Hij zag als horecaondernemer – hij was van 1970 tot 2017 uitbater van Herberg ’t Klösterke – kansen om het dorp meer leefbaar te maken. Hij initieerde en organiseerde tal van evenementen. Kleine, eenmalige activiteiten, maar ook grote jaarlijks terugkerende evenementen. Op allerlei manieren verleende hij zijn medewerking. Iedereen kon bij hem aankloppen, mits de activiteiten een bijdrage leverden aan de leefbaarheid van het kerkdorp. Sinds 1970 is hij bestuurslid van de Stichting Steprace Rotterdam-Den Hout. In 1980 was hij medeoprichter en sinds die tijd bestuurslid van de Stichting Dorpsfeest Den Hout, die elk jaar op Hemelvaarsdag de Houtse Jaarmarkt organiseert. En in 1996 was hij mede-initiator van Paaspop. Vanaf dat jaar tot 2013 was hij bestuurslid van de Stichting Paaspop Den Hout. Daarnaast ondersteunde hij het Oranjecomité Den Hout zowel financieel als materieel.

Mevrouw J.W.M. van Beek-Oomen te Oosteind

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jolanda van Beek-Oomen (51) zet zich intensief in voor de dorpsgemeenschap van Oosteind. Zij was 16 jaar bestuurslid van de Stichting Jaarmarkt Oosteind. Als lid van de Werkgroep Oostquartier organiseerde zij samen met anderen tal van activiteiten voor de schoolgaande jeugd. Van 1988 tot 1993 was zij secretaris van de KPJ Aspiranten. Sinds 2013 is zij secretaris van de Vereniging Belangen Oosteind. Deze jaren in het bestuur zijn zeer intensief geweest, met name door de totstandkoming van de Huiskamer in het Oostquartier; de overleggen met de gemeente over belangrijke dossiers als het bestemmingsplan Buitengebied, de provinciale weg N629 en de uitbreiding van bedrijventerrein Everdenberg; en met het verweer tegen meerdere aanklachten, rechtszaken en publieke beschuldigingen in relatie met het Oostquartier. Zij fungeert als een belangrijke schakel tussen de diverse werkgroepen, verenigingen, gemeente, overige overheidsinstanties en het bestuur. Voorts verrichtte zij vele jaren mantelzorg voor haar tante en haar moeder.

De heer P.A.W. Caron te Oosteind

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Ad Caron (54) zet zich intensief in voor de dorpsgemeenschap van Oosteind. Hij was in 1995 medeoprichter en tot 2010 secretaris van buurtvereniging De Provkes. Daarnaast organiseerde hij diverse activiteiten, zoals de jaarlijkse fietstocht, themafeesten, jeugdactiviteiten en het dorpsfeest. Ook sinds hij het bestuurslidmaatschap van De Provkes heeft beëindigd doet de vereniging nimmer tevergeefs een beroep op hem voor allerlei hand- en spandiensten. Vanuit de Provkes was hij lid van de Vereniging Belangen Oosteind (VBO). In 2010 werd hij gekozen als bestuurslid van de VBO en in 2014 werd hij voorzitter. Deze jaren in het bestuur zijn zeer intensief geweest, met name door de totstandkoming van de Huiskamer in het Oostquartier; de overleggen met de gemeente over belangrijke dossiers als het bestemmingsplan Buitengebied, de provinciale weg N629 en de uitbreiding van bedrijventerrein Everdenberg; en met het verweer tegen meerdere aanklachten, rechtszaken en publieke beschuldigingen in relatie met het Oostquartier.

Mevrouw P.M. den Ronden-van Dongen te Oosteind

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nel den Ronden-van Dongen (77) staat al tientallen jaren klaar voor de gemeenschap van het kerkdorp Oosteind. Op allerlei manieren is zij actief. Zij was tien jaar bestuurslid en vrijwilliger van WAKO, die jaarlijks een expositie van amateurkunstenaars uit Oosteind organiseert. 28 Jaar lang was zij bestuurslid en verrichtte zij allerlei nevenfuncties voor Tennisclub Den Horst Oosteind, waarvan zij nog steeds lid en vrijwilliger is. Sinds 1974 organiseert zij allerlei activiteiten voor de buurtvereniging De Omloop. In 1990 was zij een van de medeoprichters van dameskapel De Ladykantjes, waarvoor zij vijftien jaar actief was als muzikante en als organisator van allerlei activiteiten. Sinds 2008 is zij lid van de Activiteitencommissie van de KBO Oosteind en begeleidster van het Eetpunt. En zij geeft sinds drie jaar computerles aan ouderen bij Inloop “De Pastorie”. In haar werkzaam leven was zij vele jaren beheerder van het gemeenschapshuis Oostquartier. Zij zorgde ervoor dat de bezoekers zich welkom voelden en dat het Oostquartier voor iedereen in Oosteind en omstreken open stond. Sinds haar afscheid als beheerder is zij als vrijwilliger actief gebleven in het gemeenschapshuis. Zij doet bardiensten, helpt bij de inrichting van ruimtes bij activiteiten en bij de schoonmaakwerkzaamheden na die activiteiten. Bijzonder is ook haar inzet in de werkgroep die de modernisering en verbouwing van het Oostquartier voorbereidde en begeleidde.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden