Bewoners Dommelbergen in verweer tegen Energiepark A59 in Oranjepolder

Foto: Actiegroep Oranjepolder (via Facebook)

Afgelopen weekend heeft een aantal bezorgde buurtbewoners ruim 1300 flyers verspreid in de wijk Dommelbergen Noord.

Bezorgde buurtbewoners

De buurtbewoners roepen iedereen op om een bewaar in te dienen tegen de plaatsing van de windturbines in de Oranjepolder. Volgen de flyer hebben de windmolens een serieuze impact op de flora en fauna in de polder. Daarnaast zou er een landelijke richtlijn zijn om een windturbine van deze omvang minstens 1.500 meter van de bebouwde kom af te zetten en wordt zelfs 2.500 meter aanbevolen. In de plannen van de gemeente wordt het nieuwe Energiepark op slechts 880 meter van huizen gebouwd. Als laatste argument wordt aangevoerd dat windturbines dag en nacht geluid veroorzaken. Het lage frequente geluid zou schadelijk zijn en door de opstapeling van de bestaande en de nieuwe windturbines zou de bestaande norm worden overschreden. Ook de slagschaduw en verlichting op de masten zorgen voor overlast. Op de illustratie boven dit artikel kun je zien dat de nieuwe windmolens ongeveer de hoogte gaan krijgen van 5 keer de St.Jansbasiliek boven elkaar en dat deze geplande windturbines 90 meter hoger zijn dan de huidige windmolens op Industrieterrein Weststad.

Energiepark A59

Het college heeft in een eerder stadium ingestemd met het verzoek van Shell en Eneco voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een energiepark langs de A59 in de Oranjepolder. Wethouder Marcel Willemsen gaf eerder al aan dat we ook in Oosterhout de gevolgen merken van klimaatverandering: “Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en samen met inwoners en ondernemers in actie komen door te starten met de energietransitie voor de leefbaarheid en toekomst van Oosterhout. Voor het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Oosterhout binnen de regionale energie strategie (RES) onder andere in op windmolens en een aantal hectares zonneweides langs de A59. Om energieneutraal te worden in Oosterhout is grootschalige opwek van schone energie noodzakelijk. Alleen met zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen redden we het niet.” Energiepark A59 zal volgens de plannen in een deel van de Oranjepolder tegen de snelweg A59 aan komen te liggen. Eneco verkent de mogelijkheden voor een windpark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om circa 15.000 huishoudens van energie te voorzien. Shell verkent de mogelijkheden voor een zonnepark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om bijna 15.500 huishoudens van energie te voorzien.

Inspraakreacties

Je kunt tot en met woensdag 22 april 2020 een inspraakreactie op de initiatieven ‘Zonnepark A59’(zaaknummer: 206337) en het initiatief ‘Windpark A59′ (zaaknummer: 206183) naar voren brengen. De bewoners van Dommelbergen-Noord hebben een kant en klaar bewaarschrift gemaakt dat je gratis kunt aanvragen. Mail daarvoor naar [email protected] Kijk voor meer informatie ook op de onderstaande Facebookpagina van de actiegroep. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kun je een afspraak maken met de gemeente op telefoonnummer 14 0162. Dit nummer kun je ook bellen voor meer informatie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen