Steunpakket Tozo voor zelfstandig ondernemers wordt verlengd

Foto: Pixabay License / Alexas_Fotos

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met drie maanden verlengd tot en met 31 augustus 2020.

Tozo wordt verlengd t/m 31 augustus

Als je nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kun je, als je aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet jouw Tozo-uitkering verlengen. Ook ondernemers die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen alsnog tot en met 31 augustus 2020 ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Achter de schermen is de gemeente Oosterhout druk bezig de formulieren voor de TOZO-2 aanvragen in te richten. De verwachting is dat je een aanvraag voor Tozo-2 vanaf eind volgende week kunt indienen.

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo-2’?

Net als de oorspronkelijke Tozo (Tozo-1) kent de nieuwe ‘Tozo-2’ voorwaarden. Het verschil tussen Tozo-1 en Tozo-2 is dat voor Tozo-2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaar je wat de hoogte van het inkomen van jezelf en je eventuele partner is in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo-2 uitkering levensonderhoud.

Uitkering levensonderhoud

De uitkering levensonderhoud Tozo-2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heb je al een Tozo-1 uitkering over de maanden april, mei en juni ontvangen? Dan kun je een Tozo-2 uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als jouw Tozo-1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo-2 uitkering alleen mogelijk voor de maand augustus. Zoals gezegd geldt voor de Tozo-2 uitkering wel de partnerinkomenstoets. Als je door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebt, kun je ook in de vervolgregeling Tozo-2 een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo-1 en de Tozo-2 gezamenlijk een maximum bedrag van 10.157 euro. Als je surseance van betaling of faillissement hebt aangevraagd of verkregen kun je geen beroep doen op een lening. Het aanvragen van Tozo-1 kan overigens nog t/m 31 mei 2020.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden