Meer tijd voor omgevingsdialoog over plannen voor Energiepark A59

Foto: gemeente Oosterhout

Op 27 juni kun je op locatie in de Oranjepolder kennismaken met de plannen voor Energiepark A59 tijdens een excursie per fiets.

Energiepark A59

Van 27 februari tot en met 22 april konden inwoners en belanghebbende partijen een reactie geven op het principeverzoek van Eneco en Shell voor de bouw van een energiepark met windmolens en een zonnepark langs de A59. In totaal zijn hierop 495 inspraakreacties binnengekomen. Inhoudelijk blijkt de overgrote meerderheid van de inspreekreacties te bestaan uit twee gestandaardiseerde reacties. De zorgen en bezwaren richten zich vooral op het initiatief van Eneco voor het plaatsen van 3 windmolens. Het college heeft kennis genomen van deze bezwaren, argumenten en zorgen die leven bij omwonenden en belangstellenden. Al deze vragen en zorgen zijn beantwoordt door de gemeente – in samenwerking met Shell en Eneco – en vastgelegd in een inspraakverslag. Dit inspraakverslag heeft het college vastgesteld. De antwoorden op de vragen en zorgen stuurt de gemeente aan de indieners van de reacties. Ook worden ze geplaatst op de website www.energieparkA59.nl waar iedereen ze na kan lezen.

Alsnog actief in gesprek

Wethouder Marcel Willemsen zegt hierover: “Wij hebben als college absoluut begrip voor de zorgen en hechten waarde aan een zorgvuldige procesgang. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans heeft om vragen te stellen en actief in gesprek kan gaan met de gemeente om zorgen weg te nemen. Veel reacties komen nu voort uit het gebrek aan informatie. En dat is zonde, want wij willen graag samen met onze inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Oosterhout met voldoende duurzame energie voor iedereen. Dus noteer de datum van zaterdag 27 juni vast in je agenda, want dan kun je ook fysiek met mij in gesprek over de plannen!”

Veldbezoek voor omwonenden

Op zaterdag 27 juni komt er een veldbezoek voor inwoners en andere belanghebbenden op de beoogde plek van het energiepark in de Oranjepolder langs de A59. Hierbij kunnen deelnemers in het gebied waar het zonnepark en de windmolens mogelijk komen uitleg krijgen en vragen stellen. En in gesprek gaan de wethouder en zijn ambtenaren. Dit natuurlijk binnen dan geldende Corona-richtlijnen. Om deel te nemen moeten geïnteresseerden zich inschrijven via de link onderaan dit artikel. De opbrengst van de gesprekken op 27 juni wordt meegenomen in de afwegingen en besluitvorming van het college over het vervolgproces van de plannen voor het Energiepark A59.

Meer tijd voor omgevingsdialoog

De gemeente heeft ook gevraagd aan Eneco en Shell om de omgevingsdialoog intensiever op te pakken en hier meer tijd voor uit te trekken. De initiatiefnemers hebben daarom in overleg met gemeente besloten het indienen van de vergunningaanvraag in juni 2020 uit te stellen tot na de zomervakantie. Dit biedt extra mogelijkheden om uitleg en gesprek te organiseren. Ook de initiatiefnemers zullen in september nog tenminste één fysieke bijeenkomst organiseren om met de omgeving in gesprek te gaan. De initiatiefnemers gebruiken komende maanden daarnaast om tijdens 1 op 1 gesprekken samen met de omgeving (omwonenden, natuurorganisaties, etc.) te bepalen hoe zij in het vervolgproces betrokken willen worden. Bijvoorbeeld bij het meedenken in werkgroepen over de vormgeving van (financiële) participatie en het versterken van biodiversiteit in het gebied.

Energietransitie

Het Energiepark A59 past binnen de ambities en de routekaart van de gemeente Oosterhout voor de energietransitie. De gemeente Oosterhout wil haar verantwoordelijkheid nemen om samen met inwoners en ondernemers te zorgen voor een toekomstbestendig Oosterhout. Tot 2022 ligt de focus op het verlagen van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Vooral met wind en zon, omdat dit met de huidige stand van techniek het meeste oplevert. De gemeente zet ook in op zon op daken van huizen en bedrijven, maar dit alleen is niet genoeg. Het Energiepark A59 zou alle inwoners van de gemeente van Oosterhout van duurzame stroom kunnen voorzien.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen