Gemeenteraad neemt nog geen definitief besluit over windmolens in de Oranjepolder

Foto: Actiegroep Oranjepolder (via Facebook)

Volgens wethouder Willemsen zijn er ontwikkelingen waardoor een definitief besluit over de windmolens in de Oranjepolder nog niet genomen kon worden.

Energiepark A59

Op 15 december 2020 heeft Eneco een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een windpark in de Oranjepolder. Voor het afgeven van de betreffende vergunning is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad noodzakelijk om ‘tijdelijk’ af te wijken van het bestemmingsplan. Dit wordt tijdelijk genoemd, omdat het gaat om een periode van 25 jaar. Daarna komt de grond weer beschikbaar voor de oorspronkelijke functie, voornamelijk landbouw. De gemeenteraad kan de vvgb afwijzen als er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening. De aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels getoetst en voldoet voor de activiteit ‘bouwen’. De aanvraag samen met de ruimtelijke onderbouwing voldoet voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’, en de gemeenteraad zou hierover tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 2 maart een definitief besluit nemen.

Ontwikkelingen

Aan het begin van de raadsvergadering is het punt ‘Ontwerp Verklaringen van geen bedenkingen Energiepark A59 (windpark)’ op verzoek van wethouder Marcel Willemsen van de agenda gehaald. Volgens de korte toelichting van wethouder Willemsen zijn er ontwikkelingen waardoor er op dit moment nog geen definitief besluit kon worden genomen. Waarschijnlijk komt on de loop van woensdag meer duidelijkheid over welke ontwikkelingen er op dit moment zijn en welke consequenties dit heeft voor het geplande Energiepark langs de A59. In juli vorig jaar besloot het college al om het aantal windturbines in de Oranjepolder van 3 naar 2 te verlagen.

Belangengroep Oranjepolder

Er is veel weerstand van bewoners tegen de plannen van de gemeente voor de aanleg van het Energiepark. Zo verzet Belangenroep Oranjepolder zich van het begin af aan tegen het zonnepark en de geplande windturbines. De windmolens hebben volgens de belangengroep een serieuze impact op de flora en fauna in de polder. Daarnaast veroorzaken windturbines dag en nacht geluid en de slagschaduw en verlichting op de masten zouden zorgen voor overlast. In hoeverre hun acties te maken hebben met het uitstellen van de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is op dit moment niet duidelijk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden