Gemeente krijgt recht van eerste koop grond buitengebied voor mogelijke woningbouw

Foto: Pixabay License / Life-Of-Pix

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2021 besloten voorkeursrecht te vestigen in de gebieden Willemspolder, Ter Horst en Oosteind Zuid.

Bouwen voor de Toekomst

De gemeenteraad heeft in maart 2021 de Woningbouwstrategie ‘Bouwen voor de Toekomst’ vastgesteld. Er moeten meer woningen gebouwd worden in heel Nederland en ook binnen de stedelijke regio van Breda -Tilburg. In de Toekomstvisie 2030 staat al dat Oosterhout graag meer jonge gezinnen de ruimte biedt om zich te vestigen. Wethouder Marcel Willemsen: “De woningnood is hoog, daarom moeten er in Oosterhout en voor de regio voor 2030 duizenden woningen bijgebouwd worden. Jonge gezinnen zijn op zoek naar grondgebonden woningen met een tuin. Dit vraagt ruimte die binnen Oosterhout en haar kerkdorpen niet meer voldoende beschikbaar is. Daarom kijkt de gemeente naar mogelijkheden in het buitengebied om woningbouwlocaties te ontwikkelen.”

Actieve grondpolitiek

Wethouder Arnoud Kastelijns voegt hier aan toe: “De gemeente voert hierbij een actieve grondpolitiek. Voordat grondspeculanten gronden opkopen in het buitengebied vestigt de gemeente nu een voorkeursrecht, het eerste recht van aankoop. Zo voorkomen we dat de grondprijzen daar flink stijgen en de prijs van de woningen te hoog wordt. Starters op deze woningmarkt hebben het al moeilijk genoeg.” De gemeenteraad vergadert op 28 september 2021 over het voorstel van het college om de vestiging van het voorkeursrecht te bekrachtigen met een besluit tot aanwijzing van de gronden.

Vestiging van het voorkeursrecht

Vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat als een eigenaar zijn gronden/onroerende zaak wil verkopen, de gemeente het eerste recht van koop heeft op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Een grondeigenaar is niet verplicht om gronden/onroerende zaken ter verkoop aan te bieden. Ongeveer 90 eigenaren in de drie gebieden hebben een brief ontvangen over de vestiging van het voorkeursrecht per 14 juli 2021. Het besluit ligt nu zes weken ter inzage. De eigenaren hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het college en een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit van de gemeenteraad.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen