Vergunningprocedure windmolens Energiepark A59 zeker drie maanden gepauzeerd

Foto: gemeente Oosterhout

Het college van B&W heeft besloten de ruimtelijke procedure voor de bouw van twee windmolens langs de A59 tijdelijk te pauzeren, in ieder geval voor drie maanden. Aanleiding daartoe is onder andere de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over milieunormen voor windparken.

Ter inzage legging

De ontwerp aanvraag omgevingsvergunning van Eneco voor de bouw van twee windmolens heeft ter inzage gelegen van 15 april tot en met 26 mei 2021. Iedereen mocht een zienswijze indienen. Dit kon ook een pro forma zienswijze zijn, waarbij een inhoudelijke toelichting uiterlijk 9 juni 2021 moest worden aangevuld. Hierop zijn 37 zienswijzen ingediend. Naast de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor het project wordt op dit moment hard gewerkt aan de beantwoording van de 37 ingediende zienswijzen. Daarbij worden ook de door de gemeenteraad gevraagde onafhankelijke onderzoeken naar (laagfrequent) geluid en gezondheid door TNO en de businesscase voor het windpark door Topwind meegenomen.

Zorgvuldigheid voor snelheid

Volgens wethouder Marcel Willemsen gaat zorgvuldigheid voor snelheid: “Het college wil een zorgvuldig proces doorlopen bij de voorbereiding en realisatie van het windpark. Daarom hebben we besloten extra tijd te nemen voor een zorgvuldige beantwoording van de zienswijzen. Daarvan maken juridisch advies over het arrest van de Raad van State en de rapporten van TNO en Topwind een belangrijk onderdeel uit. En over drie maanden is er hopelijk meer duidelijkheid over hoe een nieuw kabinet om wil gaan met wind op land. Met dat in het achterhoofd wil het college nu de procedure tijdelijk pauzeren. Met drie maanden pauze geven we onszelf de tijd om de juiste keuzes te maken in het belang van onze inwoners.”

Uitspraak Raad van State

Op 30 juni 2021 was er een uitspraak van de Raad van State over milieunormen voor windparken. Voor windparken zou een mer-procedure (milieueffectrapportage) gevolgd moeten worden. Het college vraagt juridisch advies of deze uitspraak van toepassing is op de 2 windmolens langs de A59. De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. De windmolens langs de A59 zouden kunnen bijdragen aan een continue duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Dossier: Energiepark A59
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen