Buurtteams slaan handen ineen tegen nijpende verkeersproblematiek

Foto: Wijkteam Houthaven

“De verbinding Oosterhout-Breda door Teteringen is te druk en zal steeds drukker worden door o.a. de voorgenomen woningbouw.”

Verkeerssituatie zuidwest Oosterhout

Het verkeer wordt steeds drukker in in het zuidwesten van Oosterhout en Teteringen. Het gaat dan met name om de verkeersproblemen op de Oosterhoutseweg en op de Bredaseweg (kruispunt Trommelen) en daardoor ook de aanliggende wegen en straten. Charles Pfeifle van het Wijkteam Houthaven: “De verkeerssituatie wordt steeds nijpender. De verbinding Oosterhout-Breda door Teteringen is te druk en zal steeds drukker worden door de voorgenomen woningbouw en uitbreidende recreatievoorzieningen. De korte termijn aanpassingen die tot op heden door zowel de gemeente Breda als de gemeente Oosterhout worden voorgesteld zullen niet of nauwelijks bijdragen aan het oplossen van de verkeersdrukte.”

Buurtteams slaan handen ineen

Buurtpreventieteams Vrachelen 1 en 2, Belangenvereniging LMP-weg en Stichting Actiegroep Oosterhoutseweg vragen net zoals Wijkteam Houthaven aandacht van de lokale politiek om met een oplossing te komen. Charles: “Om de urgentie van de problematiek met meer kracht uit te dragen en de burgers beter te informeren over de stand van zaken en de voortgang hierin, hebben deze groeperingen besloten samen te gaan werken. In de komende weken zullen we de koppen bij elkaar steken om eventuele vervolgstappen voor te bereiden en uit te voeren.”

Overleg tussen Oosterhout en Breda

De gemeenteraad van Breda heeft eerder unaniem een motie aangenomen, waarin zij allen vinden dat eerst de verkeersproblematiek opgelost moet zijn voordat zij verder kunnen bouwen in de genoemde gebieden. Ook is gesteld dat de raad met hun collega’s in Oosterhout moeten overleggen. De 4 Oosterhoutse Belangengroepen vertegenwoordigen 7.000 huishoudens en de Bredase actiegroep kent ruim 1.700 sympathisanten.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen