Steeds meer gezinnen die financieel in de knel zitten kloppen aan bij Stichting Leergeld

Foto: Stichting Leergeld

Steeds meer gezinnen die financieel in de knel zitten kloppen aan bij Stichting Leergeld, zo blijkt uit het jaarverslag 2021.

‘Nu meedoen, straks meetellen!’

Afgelopen week werd het sociaal jaarverslag 2021 van Stichting Leergeld gepresenteerd. Wederom een bewogen ‘corona jaar’ waarin kinderen soms maandenlang niet konden sporten of zwemmen. Ook een jaar waarin de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage in werking trad. Vrijwillig is per 1 augustus 2021 dan ook echt vrijwillig. Het zorgt voor vragen bij ouders, scholen en Stichting Leergeld hoe deze wet zo goed mogelijk uit te voeren zodat geen enkel kind wordt uitgesloten van een schoolreisje, Sinterklaasviering of excursie. Want ‘nu meedoen, straks meetellen!’, dat blijft nog steeds het motto van Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld West-Brabant Oost is opgericht in 2003 en heeft als doel álle kinderen mee te laten doen, ongeacht de financiële situatie thuis. Het tegengaan van sociale uitsluiting wordt bereikt door in nature steun te verlenen aan kinderen zodat zij kunnen sporten, zwemmen, muziek maken of mee kunnen komen op school. Stichting Leergeld doet dit in maar liefst zes gemeenten: Altena, Oosterhout, Drimmelen, Dongen, Geertruidenberg en Gilze-Rijen. Wat opvalt is dat er naast een stijging in het aantal gezinnen die een beroep doen op Stichting Leergeld, er steeds meer gezinnen aankloppen die dit nog niet eerder hebben gedaan. Gezinnen van wie de ouder(s) werken, maar onvoldoende verdienen om hun kinderen te geven wat zij nodig hebben. Een fiets voor de start van de middelbare schooltijd, schoolspullen of het beoefenen van een sport. Stichting Leergeld vindt dit geen luxe, maar noodzaak in het leven van een kind.

Alle kinderen mee laten doen

Gezinnen worden daarbij geholpen door tientallen vrijwilligers op kantoor en ‘in het veld’. In 2021 was deze hulp vooral op afstand. Gewapend met laptop en telefoon probeerden zij de stijgende aanvragen zo goed mogelijk te verwerken. Vrijwilliger Beitske Smits is blij dat zij inmiddels weer bij de gezinnen thuis komt. “Mensen vertellen veel meer tijdens een huisbezoek. Ze leggen hun ziel en zaligheid op tafel”. En met deze informatie wordt een gezin zo goed mogelijk gewezen op de hulp die Stichting Leergeld biedt, maar ook wat de gemeente aan regelingen heeft. Alles voor dat ultieme doel: alle kinderen mee laten doen!

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen