Delta Onderwijs sluit KBS de Berkenhof per 1 augustus 2024

Foto: Google Streetview

In het afgelopen schooljaar heeft Delta-onderwijs een onafhankelijk bureau gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van KBS De Berkenhof in Oosterhout. De conclusie van het onderzoek: de beste optie is dat de school per 1 augustus 2024 sluit. Het team, de kinderen en de ouders zijn hierover gisteren geïnformeerd.

KBS De Berkenhof

Delta-onderwijs volgt voortdurend de ontwikkelingen rondom alle Delta-scholen. Uit het onderzoek bij KBS De Berkenhof bleek dat de school té klein geworden is om de onderwijskwaliteit op langere termijn te kunnen garanderen. Ondanks extra inzet en middelen vanuit Delta-onderwijs, daalt het aantal kinderen, ook bij de Voorschool. In de buurt van de school wonen steeds minder kinderen en bovendien zag de school leerlingen vertrekken, bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat ouders de groepen te klein vonden.

Afspiegeling van de maatschappij

Niels Brans, voorzitter college van bestuur van Delta-onderwijs onderstreept dat het niet om een bezuinigingsmaatregel gaat: “Delta-onderwijs streeft naar goede, levensvatbare scholen, die een afspiegeling zijn van de maatschappij en de wijk waarin ze staan. Dat is vooral voor de kinderen belangrijk. De conclusie heeft dus niet met bezuinigen te maken, wel met kwaliteit. Nu het onderzoek afgerond is, gaan we met de medezeggenschapsraad een duidelijk besluit voorbereiden. Zo weten kinderen, ouders en teamleden allemaal op tijd waar ze aan toe zijn en kunnen we ons samen goed voorbereiden.”

Veel begrip

“In het team hoorden we gisteren veel begrip,” vertelt schooldirecteur Lieke Vrancken. “De meeste collega’s zagen dit al even aankomen en vinden het fijn dat er duidelijkheid komt. Ook ouders hadden begrip, enkelen gaven aan geschrokken of teleurgesteld te zijn. Zij waarderen het juist dat hun kind op een kleine school zit en dat begrijpen we. We gaan in de komende tijd met alle ouders in gesprek. Voor ieder kind bespreken we welke school in de omgeving het beste past. Hetzelfde geldt voor het team. Alle collega’s krijgen gegarandeerd een goede plaats op een van de Delta-scholen. De school bestaat dit jaar 45 jaar, dat gaan we zeker ook vieren! We vinden het heel belangrijk om met elkaar bewust aandacht te geven aan een goede afronding van een bijzondere schoolperiode.” SKO, Joki-C en Kentalis maken ook gebruik van het gebouw aan de Kevelaar in de wijk Dommelbergen in Oosterhout. Daarin verandert niets.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen