CBS: ruim 40 procent baby’s in 2022 heeft ongetrouwde moeder

sep 13 2023, 11:33 Nieuws
baby
Pasgeborenen hebben steeds vaker een moeder die niet getrouwd is. In 2022 geldt dat voor bijna 71.000 baby’s, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 42 procent van alle kinderen die het afgelopen jaar ter wereld zijn gekomen.
Dat beeld wijkt sterk af van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw toen bijna alle moeders in de echt waren verbonden bij de geboorte van hun kinderen. Vanaf de jaren tachtig stijgt het aantal ongehuwde moeders. Ouders hebben overigens wel vaker een geregistreerd partnerschap. In de statistiek worden die meegeteld bij het aantal stellen dat getrouwd is.
Van alle pasgeborenen in 2022 had een derde niet-getrouwde samenwonende ouders. In 2022 waren van 37 procent van de tweede en de daaropvolgend geboren baby’s de ouders niet getrouwd, maar wel samenwonend. Meer baby’s hebben een alleenstaande moeder, dat gebeurt in bijna een op de tien geboorten. In de jaren zeventig was daar nauwelijks sprake van.
Vooral jonge vrouwen zijn niet getrouwd als ze een kind krijgen. In 2022 is dat het geval bij negen op de tien tienermoeders en bij zes op de tien moeders tussen de 20 en 25 jaar. Tienermoeders verblijven vaak bij hun ouders. Van de baby’s met een moeder van 25 jaar of ouder heeft ruim de helft getrouwde ouders, is de moeder boven de 40 jaar dan ligt dat net wat lager.
Bepaalde regio’s in Nederland laten een afwijkend beeld zien ten opzichte van het landelijke. Zo worden er in de Biblebelt, de strook die loopt van Zeeland naar Overijssel, in verhouding weinig baby’s geboren bij ongehuwde ouders. Het minst vaak in Urk en Staphorst (6 procent), gevolgd door Neder-Betuwe en Renswoude. In de middelgrote steden en grote steden ligt het aantal ongehuwde moeders juist hoger. Rotterdam kent van de vier grote steden met 52 procent het hoogste percentage.
Bron: ANP / Nieuws.nl