Hanze College en De Zwaaikom verkennen gezamenlijke nieuwbouw

mrt 13 2023, 13:44 Nieuws
hanze
Hanze College en De Zwaaikom zijn toe aan vernieuwing van het schoolgebouw. In een verkenning bekijken ze gezamenlijke kansen.

Nieuwbouw scholen

De besturen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en Stichting Delta-onderwijs hebben op vrijdag 3 maart 2023 een handtekening gezet onder de intentie om samen op te trekken in een verkenning van nieuwe onderwijsvoorzieningen voor het Hanze College en Praktijkschool De Zwaaikom. Beide scholen zijn toe aan vernieuwing van het schoolgebouw. In een verkenning bekijken ze gezamenlijke kansen. Uitgangspunt daarbij is twee eigen schoolgebouwen, met eigen identiteit en eigen voorzieningen, op eenzelfde locatie.

Vernieuwing schoolgebouwen

De gemeente Oosterhout ontwikkelde een integraal huisvestingsplan (IHP) om de onderwijshuisvesting in de gemeente door te ontwikkelen. Volgens dat IHP is het schoolgebouw van het Hanze College binnen nu en vijf jaar toe aan vernieuwing. Het gebouw van De Zwaaikom zou binnen vijf tot tien jaar aan de beurt zijn. In de berekeningen in het IHP worden onder andere de bouwtechnische staat en het binnenklimaat meegenomen. In gezamenlijke sessies verkennen de twee scholen nu samen welke ruimten, faciliteiten en voorzieningen ondersteunend kunnen zijn aan onderwijskundige samenwerking. De uitkomsten kunnen worden opgenomen in programma’s van eisen en later wellicht worden meegenomen in de ontwerpfase.

Eigen schoolgebouwen met eigen identiteit

In de intentieverklaring hebben de scholen beschreven dat ze in de beoogde samenwerking uitgaan van een eigen schoolgebouw, met een eigen identiteit en eigen voorzieningen. Wel hebben de besturen afgesproken om mogelijkheden voor samenwerking te verkennen en zo samen het vmbo en praktijkonderwijs in Oosterhout verder te versterken. Voor middelbare scholieren in Oosterhout kan op die manier, ook in de toekomst, een breed onderwijsaanbod blijven bestaan. Het uitgangspunt is dus twee nieuwe schoolgebouwen op één locatie. Waar die locatie moet komen, is nog niet bekend. Daarover beslist de gemeente Oosterhout in de komende jaren.