Nieuwe campagne tegen seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer

mrt 20 , 6:16 Nieuws
metelkaartrekkenwedegrens
De overheid is gisteren een landelijke campagne om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bespreekbaar te maken.

Met elkaar trekken we de grens

Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat 47 procent van de werkenden vindt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voorkomt. Vier op de tien ondervraagden geven aan dat er op het werk tegenwoordig vaker over omgangsvormen wordt gesproken, onder invloed van incidenten die in de media breed zijn uitgemeten. Zes op de tien merken hier niets van en de campagne moet dat veranderen.

Grensoverschrijdend gedrag

Uit het onderzoek blijkt ook dat 55 procent van de mensen vindt dat praten over omgangsvormen tot minder grensoverschrijdend gedrag op het werk leidt. Volgens demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is seksueel grensoverschrijdend gedrag een “diepgeworteld probleem” in de Nederlandse werkcultuur. “In een veilige samenleving is het cruciaal dat we het met elkaar hebben over gewenst en ongewenst gedrag. Dat geldt zeker ook op de werkvloer”, zegt Van Gennip.

Meer informatie

Met de campagne ‘Met elkaar trekken we de grens’ wil de overheid organisaties aansporen om over omgangsvormen te praten. Dit moet het voor werkenden makkelijker maken om aan te geven wat wel of niet gewenst is en om grensoverschrijdend gedrag te melden. Klik op de onderstaande link voor de website die bij de campagne hoort met informatie en materialen om het gesprek over grensoverschrijdend gedrag te voeren.