Noodlijdend ORTS kan (voorlopig) verder na extra subsidie van 35.000 euro

sep 20 2017, 6:27 Nieuws
orts
De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het voorstel om opnieuw een extra bedrag van 35.000 euro ter beschikking te stellen van de lokale omroep ORTS. De gemeente doet dit om te voorkomen dat Oosterhout een lokale, publieke omroep verliest als 'waakhond van de democratie'.

Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting

Door deze extra injectie van 35.000 euro kan de ORTS in ieder geval in 2017 nog gewoon door blijven draaien. Zoals te verwachten werd er flink gediscussieerd tussen de verschillende partijen over de toekomst van de lokale omroep ORTS en de lokale media op zichzelf. Er werd een motie ingediend door het CDA om de komende drie maanden te gebruiken om te kijken welke mogelijkheden er zijn om een lokale omroep voor Oosterhout te behouden. Deze motie werd aangenomen.

Diverse scenario's

Een van de mogelijke scenario's is het oprichten van een nieuwe stichting die camera's en dergelijke in beheer zal gaan houden en van waaruit apparatuur door diverse media kan worden ingehuurd. Maar ook het oprichten van de streekomroep in samenwerking met diverse andere lokale omroepen behoort tot een van de te onderzoeken scenario's om de ORTS te laten overleven. Voor het einde van het jaar moet dit onderzoek klaar zijn en zal dit wederom op de agenda van de raadsvergadering komen te staan. Dit geeft eventuele andere initiatieven ook nog de kans aanspraak te kunnen maken op de subsidie van de Rijksoverheid voor lokale omroepen. Een subsidie die de gemeente nu automatisch doorsluist naar de ORTS.

De ‘Nieuwe’ ORTS

In de afgelopen maanden is het de ORTS gelukt om een nieuwe structuur aan te brengen in de organisatie, om nieuwe medewerkers aan te trekken en om de forse schuldenlast volledig weg te werken. Daarnaast is het programma-aanbod flink verbeterd en er staan nog zo’n 20 programma’s in voorbereiding.