ORTS vraagt 70.000 euro van gemeente voor voortbestaan

jun 29 2017, 7:54 Nieuws
orts
Het beleidsplan “De ORTS op Weg” is eerder deze week overhandigd aan het College van Burgemeester en Wethouders. In dit plan het verzoek om aanvullende financiële ondersteuning van € 40.000 middels een prestatie-overeenkomst en een garantstelling van nog eens € 30.000.

Forse schuldenlast weggewerkt

De lokale omroep ORTS heeft eind 2016 diverse hervormingen en saneringen doorgemaakt. Het is het interim bestuur en daarna het nieuwe bestuur gelukt om de forse schuldenlast volledig te saneren. Deze schulden zijn in het verleden ontstaan door dalende reclame-inkomsten en stijgende kosten.

Nog niet zonder gemeentelijke hulp

Om aan te geven waar de ORTS staat en wat de plannen zijn is er een beleidsplan opgesteld. De ORTS geeft hierin haar visie over een omroeporganisatie, welke midden in de samenleving staat. In het beleidsplan wordt een blik gegeven op programma’s in ontwikkeling en de financiële positie van de ORTS. Hierin wordt ook aangeven dat het tijd nodig heeft op een verdienmodel dekkend te krijgen en dat de ORTS op dit moment nog niet zonder ondersteuning van de gemeente kan.

Financiële ondersteuning

Het beleidsplan “De ORTS op Weg” is op 29 juni overhandigd aan het College van Burgemeester en Wethouders. De ORTS wil vanaf 2018 met de Gemeente Oosterhout graag afspraken maken binnen een prestatie-overeenkomst, zodat niet voor alle geleverde programma’s (b.v. voor WMO en Raadsvergaderingen) apart afspraken en verrekeningen hoeven plaats te vinden. Voor het uitvoeren hiervan vraagt de ORTS een bijdrage van € 70.000, inclusief inclusief een gemaximaliseerde garantiebijdrage van € 30.000, welke gedurende de komende jaren bij het realiseren van het voorgenomen beleid tot nihil kan worden gereduceerd.

Nieuwe structuur binnen de ORTS

In de afgelopen zes maanden is het de ORTS gelukt om een nieuwe structuur aan te brengen in de organisatie, om nieuwe medewerkers aan te trekken en om de forse schuldenlast volledig weg te werken. Verder wordt gewerkt aan een financiële structuur, welke binnen enkele jaren moet leiden tot een sluitende begroting. Dit laatste door programma’s welke op verzoek van derden worden uitgezonden door deze opdrachtgevers te laten bekostigen. Dit houdt niet in dat alle activiteiten direct door belanghebbende bekostigd dienen te worden. Bij niet-commerciële organisaties zal gezocht worden naar andere manieren van tegenprestaties.

Vrijwilligersorganisatie

De ORTS is een vrijwilligersorganisatie. Maar voor een organisatorische en financiële stabiele basis is een beroepskracht in de rol van eindredacteur/manager onontkoombaar. De laatste tijd is het programma-aanbod flink verbeterd en er staan nog zo’n 20 programma’s in voorbereiding. Om het voortbestaan van de ORTS niet in gevaar te brengen is het noodzakelijk dat medio juli duidelijkheid is over een deel van het verzoek aan de gemeente. Dit betreft met name de bekostiging van programma’s welke de ORTS tot op heden gratis voor de gemeente verzorgde.