Gemeente wil 28 nieuwe woningen op hoofdveld Irene’58

Foto: Gemeente Oosterhout

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan voor 28 CPO-woningen en sportpark Den Hout vast te stellen.

Hoofdveld Irene’58

Het plan betreft de bouw van 28 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor met name starters en senioren, op de locatie waar nu het hoofdveld van voetbalvereniging Irene ’58 ligt. Het hoofdveld wordt, net als de aanwezige bebouwing (kantine en kleedlokalen) en het parkeerterrein, verplaatst naar de zuidkant van het dorp, waarna het hoofd- en trainingsveld samen een nieuw sportpark vormen.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan, dat deze woningbouw en het nieuwe sportpark mogelijk maakt, resulteerde in vier ingediende zienswijzen. Het college stelt de raad voor om de ‘reactienota zienswijzen bestemmingsplan CPO-project en sportpark Den Hout’ vast te stellen en in lijn daarmee het bestemmingsplan deels gewijzigd en voor het overige deel ongewijzigd vast te stellen. De indieners van de zienswijzen worden met een brief geïnformeerd over het besluit en de verdere procedure. Voor het financieel mogelijk maken van de betreffende woningbouw, stelt het college aan de raad voor om de grondexploitatie Den Hout-nabij Ruiterspoor te openen.

Definitief ontwerp

Het college stelt de gemeenteraad ook voor om het definitief ontwerp voor de nieuwe voetbalaccommodatie van Irene’58 in Den Hout vast te stellen. Daarnaast vraagt het college om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de werkzaamheden. Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad worden de plannen verder technisch uitgewerkt en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Volgens planning is de nieuwe accommodatie in de zomer van 2025 gereed. Doelstelling van de nieuwbouw voor Irene’58 is het realiseren van een eigentijdse, toegankelijke en duurzame voetbalaccommodatie.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen