Gemeente werkt aan regioplan om laaggeletterdheid aan te pakken

jul 03 , 6:19 Gemeente
leeg blad pen schrijven
Oosterhout en veertien andere gemeenten werken samen aan een regioplan om laaggeletterdheid aan te pakken en te voorkomen.

Laaggeletterdheid

Voor ongeveer 5.600 inwoners van Oosterhout is lezen, schrijven en omgaan met een computer of smartphone moeilijk. Zij zijn laaggeletterd en lopen daardoor een groter risico op problemen op het gebied van gezondheid, werk, geld en opvoeden. Samen met veertien andere gemeenten werkt de gemeente Oosterhout vanuit een regioplan waarin staat hoe zij laaggeletterdheid willen aanpakken en voorkomen.

Digi-Taalhuis

Ieder jaar stelt de gemeente ook lokale doelen. De nieuwe doelen staan beschreven in het jaarplan 2024 Digi-Taalhuis. Dit gaat bijvoorbeeld over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Een ander doel betreft de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. Samen met Theek5 willen de gemeente de cyclus van laaggeletterdheid doorbeken door ouders te ondersteunen bij het stimuleren van de taal- en leesontwikkeling van hun kinderen.