Zoeklocatie converterstation levert gemeente 4,3 miljoen op

jul 02 , 6:32 Knipsels
college bw2024
Met één zoeklocatie op Oosterhouts grondgebied ontvangt de gemeente Oosterhout 1/11e deel van de gelden, oftewel 4,3 miljoen euro.

Converterstation

Het college van B&W heeft ingestemd met het regioplan voor gebiedsinvesteringen ter ondersteuning van de aanlanding van het ‘net op zee’-project Nederwiek 3 van de rijksoverheid. Het plan Nederwiek 3 omvat 11 zoeklocaties voor een converterstation dat elektriciteit vanuit wind op zee omzet voor gebruik door consumenten en bedrijven via het elektriciteitsnetwerk. Als compensatie voor deze mogelijke aanlanding ontvangen de gemeenten Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout gezamenlijk 50 miljoen euro voor projecten die het leefklimaat in de regio verbeteren. Hiervan is 2 miljoen euro gereserveerd voor programmamanagement door de provincie, terwijl de resterende 48 miljoen euro wordt verdeeld op basis van het aantal zoeklocaties.

Mogelijke locatie

Met één zoeklocatie op Oosterhouts grondgebied ontvangt Oosterhout 1/11e van de gelden, oftewel 4,3 miljoen euro inclusief btw. Het regioplan benoemt verschillende mogelijke projecten waaraan dit geld vanaf 2026 besteed kan worden. Voor Oosterhout zijn projecten in Dommelbergen, zoals de vergroening en verduurzaming van winkelcentrum Arkendonk en de omliggende Donkenbuurt, voorgesteld. De mogelijke locatie voor het converterstation in Oosterhout ligt achter composteerstation De Hillen langs de A59. De definitieve beslissing over de locatie wordt verwacht in of na december 2024.