Zittenblijven of overgaan: op het Oelbert kiezen leerling en ouders zelf

Foto: Ramon Mangold / Oelbert Gymnasium

De coronacrisis zorgt dit schooljaar voor een andere benadering van de bevordering op het Sint-Oelbertgymnasium.

Veel werk verzet

In het jaar 2020 is er veel anders als gevolg van de coronacrisis. Ook het onderwijs op het Sint-Oelbertgymnasium is aangepast: sinds half maart worden alle lessen via de digitale weg gegeven. De ervaringen zijn verrassend goed, maar er tipt niets aan fysiek onderwijs in de klas. Daarom heeft het gymnasium besloten om dit jaar de bevorderingsprocedure aan te passen aan de realiteit van de dag. ‘Het belangrijkste is dat we al onze leerlingen de kansen willen geven die ze verdienen’, aldus rector Hanneke Blom.”Toen we hoorden dat de scholen gingen sluiten, hebben we in heel korte tijd ontzettend veel werk verzet”, aldus Blom. Binnen enkele dagen startte het Sint-Oelbertgymnasium met digitaal afstandsonderwijs via Microsoft Teams. Docenten volgden hiervoor trainingen, haalden certificaten en werkten ondertussen aan nieuwe lesmethoden en -programma’s. Blom: “Dat we een veerkrachtig en gepassioneerd team hebben, wist ik natuurlijk wel, maar dat we zó snel al weer les konden geven en dat vrijwel alles soepel verliep, daar ben ik echt trots op. En vergeet ook de leerlingen niet, want ook zij pakken het heel goed op.”

‘Bijspijkerweek’ in plaats van toetsweek

Tot aan de meivakantie werd daarom volledig volgens het normale rooster lesgegeven. De toetsweek kon niet plaatsvinden, maar werd creatief omgevormd tot ‘bijspijkerweek’ voor leerlingen die een achterstand hadden voor bepaalde vakken. Anderzijds bleek ook dat zowel leerlingen als docenten het intensief vonden om heel de dag digitaal te werken. Na de meivakantie is daarom een nieuw rooster gemaakt met daarin minder lessen per vak. Blom: “Op ons gymnasium bieden we graag extra’s aan om leerlingen in de breedte en diepte te vormen – en dat blijven we ook doen, maar we zijn door de coronacrisis wel meer back to basic gegaan. Niet alles kan meer, hoe jammer ook”. Ondertussen is het Oosterhoutse gymnasium ook na gaan denken over de bevorderingsprocedure. “Het geven van kansen aan leerlingen zit in ons DNA en ook in deze nieuwe situatie was meteen helder dat leerlingen niet het slachtoffer zouden mogen worden”. Blom geeft aan dat zowel perfectionistische leerlingen als leerlingen die er wat zwakker voor stonden en rekenden op een eindspurt, stress zouden kunnen ervaren omtrent de overgang naar een volgend leerjaar: “De ene leerling vindt de digitale lessen een uitkomst, maar er zijn ook leerlingen die veel beter leren in een fysieke klassensituatie”.

Bevorderingsnormen versoepeld

Om coulance en kansen te bieden besloot het Sint-Oelbertgymnasium om de bevorderingsnormen te versoepelen én, in verreweg de meeste gevallen, van een bevorderingsbesluit een bevorderingsadvies te maken. “Een commissie van mentoren en de jaarlaagcoördinator weegt alle informatie van vakdocenten en geeft een advies aan de leerling en zijn of haar ouders”, aldus de rector. De leerling en de ouders hebben dus zelf de keuze wat zij met dit advies doen. Blom vervolgt: “Wel is het zo, dat wanneer er wordt afgeweken van het advies, er een gesprek op school volgt”. De leerling stelt dan een verbeterplan op om volgend jaar hiaten weg te werken. Volgend schooljaar volgt dan iedere zes weken een gesprek om de voortgang daarvan te waarborgen. “Als we zien hoe goed de meeste leerlingen de afgelopen maanden gewerkt hebben in deze nieuwe situatie, dan geeft ons dat alle vertrouwen dat leerlingen dat ook blijven doen en daarom komen we hen graag tegemoet met deze nieuwe vorm van bevorderen. ‘Zo maken we ook nog van de nood een deugd, wellicht is het een methode voor de toekomst?”, aldus Blom.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden