Bijna 1000 handtekeningen tegen Energiepark in de Oranjepolder

Foto: Actiegroep Oranjepolder (via Facebook)

Belangengroep Oranjepolder heeft een door 935 bezorgde én verontruste burgers een petitie aangeboden aan de Oosterhoutse Gemeenteraad.

Bijna 1.000 bezorgde inwoners

Bijna 1000 bezorgde Oosterhouters hebben de petitie ‘EnergieparkA59 Nee!’ ondertekend. Belangengroep Oranjepolder: “Het college van Burgemeesters en Wethouders stuurt nog volledig aan op het realiseren van een energiepark in de Oranjepolder. De gigantische windturbines van maximaal 235 meter hoog, dat is 5x zo hoog als de basiliek in het centrum. Daarbij komt een gigantische zonnepanelenpark (grootte van 55 voetbalvelden). De Oranjepolder verliest minstens 25% van haar omvang door dit energiepark waarbij er onomkeerbare schade aan de natuur wordt aangericht.”

“Windpark: NEE”

Belangengroep Oranjepolder: “Ons uitgangspunt is: alle nieuw te bouwen windturbines worden op minimale afstand van 10x de tiphoogte van de bebouwing geplaatst. Dit betekent dat er in de Oranjepolder geen plaats is voor windturbines. De risico’s voor de gezondheid door onder andere laag-frequent geluid, geluidsoverlast, overlast door slagschaduw, onomkeerbare schade aan flora en fauna, horizonvervuiling en waardevermindering van huizen zijn de belangrijkste redenen.”

“Zonnepark: NEE”

Belangengroep Oranjepolder: “Zonnepanelen behoren eerst op woningen geplaatst te worden, vervolgens op en bij bedrijven en wanneer noodzakelijk pas in het buitengebied. De belangengroep Oranjepolder is van mening dat er onvoldoende onderzoek gedaan is naar mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen op woningen en bedrijven en ook is er onvoldoende duidelijkheid wat de risico’s voor mens en natuur zijn als het zonnepark in de Oranjepolder geplaatst gaat worden.”

De Gemeenteraad aan zet

Ondanks het besluit van Shell zich terug te trekken gaat het proces voor de ontwikkeling van het windpark door Eneco gewoon verder. Gezien het besluit van Shell is de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op 2 maart door de gemeenteraad uitgesteld tot raadsvergadering van aankomende dinsdag. Wethouder duurzaamheid Marcel Willemsen heeft ondanks alle bezwaren vertrouwen in de komst van het Energiepark A59 zo liet eerder al weten: “Wij vinden het erg jammer dat Shell zich heft teruggetrokken. We hebben het zonnepark langs de A59 hard nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen en onze inwoners en bedrijven te voorzien van duurzame energie in de toekomst. Maar wij gaan niet bij de pakken neer zitten. Wij sluiten niet uit dat een andere ontwikkelaar de rol van Shell overneemt. Wij gaan verder met Eneco in gesprek over het energiepark. Het project loopt hierdoor wel iets vertraging op, maar ik geloof nog steeds dat het Energiepark A59 inclusief het zonnepark er gaat komen.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden