Keiweg krijgt wegversmallingen om snelheid te beperken

Foto: Google Streetview

Verspreid over de Keiweg worden 6 wegversmallingen aangebracht door het plaatsen van kunststof verkeersbarriers (blokken) op de weg.

Wegversmallingen Keiweg

De verkeersmaatregelen die in 2019 zijn getroffen in de Keiweg op het gedeelte tussen de Ridderstraat en de Van Oldeneellaan remmen onvoldoende de rijsnelheid van het autoverkeer, zo heeft de gemeente geconstateerd. Bewoners hebben aangedrongen op aanvullende maatregelen om verkeersveiligheid in de straat te verhogen. Enkele bewoners hebben een verkeersplan uitgewerkt om wegversmallingen aan te brengen.

Verkeersbarrier

De wegversmalling ontstaat door aan weerszijde van de weg een verkeersbarrier te plaatsen. De barrier wordt deels op de rijbaan en deels op de parkeerstrook geplaatst. De rijbaan wordt hierdoor versmald zodat slecht één voertuig tegelijkertijd de wegversmalling kan passeren. Tegemoetkomend verkeer moet op elkaar wachten. Deze wegversmallingen komen ter hoogte van de woningen met huisnummers 101, 96-113, 100-121, 118-120, 138-139 en 148-151.

Tijdelijk karakter

De kunststof wegversmallingen zullen voor een periode van maximaal 6 maanden worden geplaatst. In deze periode wil de gemeente ervaren of de maatregel effectief is en als positief wordt ervaren door bewoners en verkeersdeelnemers. Om het effect in beeld te brengen worden binnen deze proefperiode een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid verkeer en de rijsnelheid van het verkeer en de bewoners gevraagd hoe de maatregel ervaren wordt.  Als blijkt dat de maatregel effectief is, worden de verkeersbarriers vervangen door bloembakken. Het onderhoud van de bloembakken komt in handen van de bewoners van de straat.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden