Gemeentelijke belastingen stijgen in Oosterhout met 4,5%

Foto: Nattanan23 by Pixabay

Huiseigenaren in Oosterhout betalen dit jaar gemiddeld 4,5 procent meer aan woonlasten, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen, zoals de ozb en de afvalstoffenheffing, zijn per gemeente verschillend en worden jaarlijks aangepast. Vereniging Eigen Huis (VEH) onderzoekt ieder jaar de ontwikkeling hiervan. Zo zijn huiseigenaren in Oosterhout dit jaar in totaal 847,02 euro kwijt aan woonlasten. Vorig jaar was dit 810,49 euro. Dat komt neer op verhoging van 4,5 procent. De OZB steeg van 267,53 euro in 2021 naar 276,34 euro en de afvalheffing van 340,96 euro naar 368,68 euro. De rioolheffing bleef gelijk op 202 euro.

OZB als gatenvuller

“Het kabinet moet gemeenten structureel voldoende geld geven om opgedragen Rijkstaken zoals de jeugdzorg uit te voeren. Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat steeds meer gemeenten de OZB moeten verhogen. Huiseigenaren laten opdraaien voor tekorten in de jeugdzorg is voor de vereniging onverteerbaar. Dat probleem moet op een andere manier worden opgelost,” zegt directeur belangenbehartiging Karsten Klein van de Vereniging Eigen Huis. Veel gemeenten geven aan dat de OZB voor hen de enige mogelijkheid is om tekorten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg te dekken. Het kabinet kondigde in het coalitieakkoord een bezuiniging op de jeugdzorg aan van 500 miljoen per jaar vanaf 2025. De Eerste Kamer wil dat dit wordt teruggedraaid.

Hoe is er onderzocht?

VEH doet jaarlijks onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten; in december is een steekproef gedaan onder ruim 100 gemeenten en in februari een onderzoek onder alle gemeenten. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Marlyse Research. De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de tarieven die gemeenten hebben verstrekt en op de gemiddelde WOZ-woningwaarden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers van prijsstijgingen zijn afkomstig van toezichthouder De Waarderingskamer.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen