Wijziging regeling eenrichtingsverkeer Touwbaan

Foto: Google Streetview

De gemeente is voornemens om het tijdelijke eenrichtingsverkeer in het noordelijke deel van de Touwbaan op te heffen.

Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid in de woonstraat Touwbaan en de basisschool de Touwbaan te optimaliseren heeft de gemeente Oosterhout in 2020 eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op de Touwbaan. Deze aanpassing is mede doorgevoerd vanwege de (afstands)regels die golden tijdens de Covid-pandemie. Momenteel kan gemotoriseerd verkeer vanaf de Leijsenhoek de Touwbaan bereiken en deze via de St. Josephstraat weer uitrijden.

Eenrichtingsgebod

De gemeente heeft signalen ontvangen dat met regelmaat het éénrichtingsgebod op de Touwbaan genegeerd wordt. Verkeer rijdt tegen de rijrichting in naar de Leijsenhoek. Dit zorgt voor onduidelijkheid en daardoor een onveilige verkeerssituatie. Om een oplossing te bieden is de gemeente voornemens het twee richtingsverkeer weer te invoeren op het noordelijke deel van de Touwbaan (tussen de Leijsenhoek en de woning met huisnummer 1). Het parkeerterrein gelegen aan dit weggedeelte is daarmee beter ontsloten.

Meer duidelijkheid

De maatregel zorgt voor meer duidelijkheid bij de aansluiting van de Touwbaan/Leijsenhoek. Om het afzetten en ophalen van kinderen bij de basisschool nog steeds zo veilig mogelijk te laten gebeuren zal de rest van de Touwbaan wel eenrichtingsverkeer blijven. Fietsen blijft in beide rijrichtingen toegestaan. Als je bezwaar hebt tegen dit voorstel dien je dit voor maandag 23 mei kenbaar te maken door je reactie te sturen naar [email protected] Aan de hand van de binnengekomen reactie bepaalt de gemeente uiteindelijk of de voorgestelde maatregel wordt uitgevoerd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen