Kees de Jong (Water Natuurlijk): “wij zijn aan zet!”

Foto: Ilona Muskens

Op 15 maart kun je weer naar de stembus om te kiezen voor de leden van de Provinciale Staten en Waterschap Brabantse Delta. Kees de Jong van Water Natuurlijk legt uit waarom je naar de stembus zou moeten gaan om je stem uit te brengen tijdens de Waterschapsverkiezingen.

Waterschap wacht een moeilijke klus

Kees de Jong van Water Natuurlijk: “Het regent heftiger en langer. Het blijft soms maanden droog. De natuur kan daar niet tegen. Door een te lage stand van het grondwater sterven planten en bomen. Bij langdurige zware regens dreigt overstroming. Met dijken verhogen en sloten verbreden redden we het niet meer. Brabantse Delta, ons waterschap, wacht een moeilijke klus. Midden- en West-Brabant is eigenlijk net Nederland in het klein. Hoge zandgronden met veel verdroging en lage agrarische gebieden, vaak onvoldoende waterdoorlatend geworden. Steden met toenemende hittestress en lage stukken bij rivieren met kans op overstromingen. Die verschillende gebieden vragen om verschillende maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Hoe zit dat in deze omgeving?

Oosterhout ligt ongeveer op de noordrand van de Brabantse zandgronden. Daardoor zijn er ook hier verschillende gebieden die afgestemde maatregelen nodig hebben. Een paar voorbeelden:

  • De zandgronden: In beekdal Dorst dient er ruimte gecreëerd te worden voor waterberging. In de bosgebieden rond Oosterhout zijn inrichtingsmaatregelen tegen bosbranden nodig. De Vrachelse Heide heeft te maken met verdroging.
  • In de landelijke agrarische gebieden moet gewerkt worden aan duurzaam bodembeheer. Bij een gezonde bodem kan de regen het grondwater weer aanvullen. Er is onderzoek nodig naar andere teelten die tegen andere omstandigheden kunnen. Het onderscheid in landschap moet bewaard worden. Bijzondere landschappen zoals het coulisselandschap ten zuiden van Oosteind moeten beschermd te worden.
  • De oude binnenstad, bedrijfsterreinen en stenige buitenwijken krijgen steeds meer last van hittestress. Meer groen en meer water in de stad is de oplossing. Zo kan het regenwater ook weer indringen in de bodem. Tegelijkertijd moet regenoverlast voorkomen worden
  • Ook bescherming tegen hoog water vraagt aandacht. Bedrijventerrein Weststad en enkele woonbuurten liggen buitendijks. Verschillende mogelijkheden ter bescherming worden besproken. Rond Oosteind is er overstromingsrisico vanuit de rivier de Donge.

Wij zijn aan zet!

In deze gebieden zijn maatregelen nodig. Maar de benodigde projecten komen er niet vanzelf. Waterschap, gemeenten en provincie zullen er in heel Brabant hard aan moeten werken en ook geld voor uittrekken. Het is uiteindelijk ons eigen leefgebied. Daarin speelt het waterschap Brabantse Delta een belangrijke rol. Daarom is het noodzakelijk dat het bestuur van Brabantse Delta de politieke wil heeft om deze rol goed te vervullen en een fundamentele keuze maakt voor ‘genoeg en schoon drinkwater’.
Daar gaan de verkiezingen van 15 maart over. Kijk waar de verschillende partijen voor staan. Kies voor het behoud van je eigen leefomgeving.” Kees de Jong staat op lijst 5, nummer 7.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen