Raaf Jansen ontvangt Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons

Foto: Gemeente Oosterhout

Woensdag heeft burgemeester Mark Buijs de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons uitgeraakt aan Raaf Jansen.

Spoorwegovergang

De 27-jarige Raaf Jansen bevond zich op 4 april van vorig jaar in de nabijheid van de spoorwegovergang op de Vijf Eikenweg. Op dat moment zag hij iemand langs het spoor heen en weer lopen. Omdat de situatie hem wantrouwig leek, besloot hij zijn voertuig om te draaien om het individu in de gaten te houden. Toen de spoorbomen sloten, waagde het slachtoffer zich op de spoorbaan. Raaf Jansen verliet zijn auto en begaf zich ook op het spoor om het slachtoffer te overtuigen om weg te stappen.

Hulpdiensten

Omdat dit niet effectief was en de trein snel naderde, trok hij het slachtoffer van het spoor. Bij de komst van een volgende trein betrad het slachtoffer onmiddellijk weer de spoorbaan. Hierop grepen Raaf Jansen en een behulpzame omstander het slachtoffer vast en verwijderden hem van het spoor. Tijdens deze gebeurtenissen werden hulpdiensten gewaarschuwd, en bij hun aankomst werd het slachtoffer overgedragen.

Erepenning

Voor zijn moedige en opofferende handelingen, waarbij hij zijn eigen leven in gevaar bracht om een slachtoffer te redden, heeft Zijne Majesteit de Koning besloten om Raaf Jansen te onderscheiden met de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons. Deze erepenning wordt toegekend aan personen die menslievende daden hebben verricht, gekenmerkt door moed, beleid en opoffering.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen