Mensen met schulden zijn vanaf 1 april beter beschermd

Foto: Pixabay.com

Vanaf 1 april worden mensen met schulden beter beschermd, omdat op die datum de Wet Kwaliteit incassodienstverlening van kracht wordt.

Incassodienstverleners

Incassodienstverleners moeten zich vanaf 1 april verplicht registreren en aan kwaliteitseisen voldoen. Hiermee weten ook schuldeisers beter wat incassobureaus voor hen kunnen doen, stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de uitwerking van de regels die bij de wet horen. De wet moet daarnaast een einde maken aan misstanden bij incassopraktijken, waardoor mensen met schulden regelmatig dieper in de ellende komen in plaats van dat ze geholpen worden.

Meer duidelijkheid

“Incassodienstverlening noemen we niet voor niets dienstverlening: misstanden en onheuse bejegening horen er niet bij”, zegt demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). “Met deze eisen kan zowel een schuldeiser als een schuldenaar rekenen op kwaliteit én duidelijkheid bij het afhandelen van schulden en vorderingen. Zo kan iedereen op het werk van incassodienstverleners vertrouwen.”

Informatievoorziening

De wet stelt kwaliteitseisen aan onder meer de omgang met mensen die een schuld hebben en met schuldeisers. Ook gelden er vanaf 1 april wettelijke eisen voor klachtbehandeling, vakbekwaamheid en informatievoorziening. Via de wet wordt ook stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen beperkt. Die beperking gaat op 1 oktober in. Nieuwe incassodienstverleners moeten zich vanaf 1 april dit jaar direct registreren in een openbaar toegankelijk register. Bestaande incassodienstverleners moeten dat voor 1 april 2025 doen. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteitseisen en de registratieplicht. Als de dienstverleners zich niet aan de regels houden, kan de Inspectie handhaven.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen