Huurders Vereniging Oosterhout houdt jaarlijkse ledenvergadering

Foto: Huurders Vereniging Oosterhout

Op 22 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaats in Activiteitencentrum De Bunthoef.

Huurders Vereniging Oosterhout

Op 22 mei is de ALV van de Huurders Vereniging Oosterhout (HVO). Zij behartigen de belangen van haar leden. Alle huurders van Thuisvester zijn automatisch gratis lid van HVO, maar zijn zich daar vaak niet van bewust. Door het gratis lidmaatschap via Thuisvester, heeft HVO niet de beschikking over gegevens van haar 8.000 leden. Daarom nodigt HVO deze leden ook op deze manier uit om naar de ledenvergadering te komen en de stem te laten horen.

Agenda

 1.  Opening en mededelingen
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2023
 3. Jaarverslag 2023
 4. Verslag kascommissie 2023 en verkiezing nieuwe kascommissie
 5. Jaarcijfers 2023 en begroting 2024
 6. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend: B.Egging (herkiesbaar voor de duur van 1 jaar)
  2. T.Egging (herkiesbaar voor de duur van 1 jaar)
  3. L.Hulsker ( herkiesbaar voor de duur van 1 jaar)
 7. Jaarplan 2024
 8. Pauze
 9. Themabespreking, Zowel de directeur-bestuurder als het hoofd wonen zullen aanwezig zijn.
 10. Rondvraag en sluiting

Meer informatie

De bij de agendapunten 2, 3, 5 en 7 behorende stukken zullen te zijner tijd, doch uiterlijk één week voor de vergadering op de website van HVO geplaatst worden, zie link onderaan dit artikel. Na de pauze is er een themabespreking over de toekomst van de huurdersverenigingen en de huuraanpassing. Locatie is activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2. De zaal is open op 22 mei vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur. Voor meer informatie over HVO kun je de onderstaande link aanklikken.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen