Gemeente gaat aan de slag met een energievisie

jun 18 , 6:42 Nieuws
energiepark a59 windmolens
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om opdracht te geven voor het opstellen van een verkennende energievisie.

Energietransitie

In de gemeente Oosterhout komen veel vraagstukken over energie en fysieke ruimte bij elkaar. De energietransitie is in volle gang, met de groei van duurzame opwek, verduurzaming van industrie, warmte en elektriciteit voor woonwijken en een andere inrichting voor duurzamer vervoer. Dit vraagt meer energie en fysieke ruimte. Met de actuele problemen van netcongestie zijn de gevolgen hiervan nog duidelijker geworden. Waar geen toegang tot energie is, kun je ook niet uitbreiden; werken, reizen en wonen.

Energievisie

Daarom is het belangrijk om de planning van de bouw van woonwijken, inrichting van bedrijventerreinen en vervoer af te stemmen op de planning en investering van de energie-infrastructuur. Een energievisie brengt de activiteiten op verschillende schaalniveaus bij elkaar, geeft inzicht in te maken keuzes voor warmte- en energiebronnen en energie-infrastructuur en geeft de gemeente handvatten om strategische keuzes te maken voor de toekomst. Voor een breed gedragen energievisie gaat de gemeente als verkenning ook het gesprek aan met maatschappelijke partners, verenigingen, bedrijven en inwoners voor richting en samenwerking.